Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho- Tàm tơngume rơndap broă “Dong kờl ală jơnau sơn đờm mut lơh broă bơceh pa tam gơl pa dà lơgar tus nam 2025”, drim ngai 27/11, tàm hìu bơsram Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội geh lơh Ngai chờ sơn đờm mut lơh broă tam gơl pa, bơceh pa dà lơgar Techfest nam 2020 mờ tơngume “Gơ rờm bal – tam gơl pa- bơtàu tơnguh”.

Do là broă lơh pah nam dờng ngan rlau jơh lời ai mpồl lơh sa kă bro sơn đờm mut lơh broă tam gơl pa bơceh pa bơh Bộ Khoa học mờ Công nghệ pơgồp bal mờ ală Bộ, gah broă lơh, ală tiah, ală mpồl lơh broă chính trị - mpồl bơtìan bơyai lơh.

Rlau 200 mpồl lơh sa kă bro sơn đờm mut lơh broă geh bơta pràn, mờ mờr 300 nă cau bơcri pria\ tàm lơgar mờ dunia, 150 mpồl lơh sa kă bro dờng, Tập đoàn lơh sa mờ ală mpồl dong kờl sơn đờm mut lơh broă tus bal tơn mờ bơh broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet. Dùl tàm ală bơta tờm bơh broă lơh dê là pơrjum “Broă lơh tơnguh pràn jak dong kờl sơn đờm mut lơh broă tam gơl pa bơceh pa” nàng kờ` tam pà bè cồng nha lam lơh broă lơh tơnguh pràn jak dong kờl sơn đờm mut lơh broă tam gơl pa bơceh pa ai ală cau dùl nă să, cau atbồ, đơng pơlam mpồl lơh sa kă bro, mpồl dong kờl sơn đờm mut lơh broă tam gơl pa bơceh pa.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định