Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/8/2020

VOV4.K’ho– Tàm dùl broă lơh lơh niam wơl git gơp “mùl ờ huan niam” tàm tơngai rài yau, Ngoại trưởng lơgar Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mờ Iran neh nisơna geh dơ\ cribơyai tàm điện thoại pờ tơlik tơn tàm internet, nàng kờ` chồl pràn bơta lơh broă bal đah 2 lơgar.

Gah yal tơnggit bơh UAE dê pà git, tàm dơ\ cribơyai tàm điện thoại pờ tơlik tơn tàm internet, Ngoại trưởng UAE, ồng Abdullah bin Zayed-Nahyan đơs nền, bơta lơh broă bal đah Iran mờ UAE geh là bơta kươmàng ngan tàm broă sơndră mờ kòp Covid-19, mùl gam bơ tờp làm gùt tiah do mờ tàm dunia. Ngoại trưởng Iran đơs nền, 2 gah neh ring bal pơn jat tai gàr sùm cribơyai tàm ală broă krơi is, kươmàng là tàm tu\ tơngai ală lơgar tàm tiah do gam pal kong mờ ua\ kal ke.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng