Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2021

VOV4.K’ho- Đơs tàm dơ\ pơrjum báo ờs mờng pah dơ\ bơh Bộ Ngoại giao lơgar Lo dê ngai 19/1, mò Hoa Xuân Oánh cau sơ pơ\ bơr đơs nền, ờ geh bơta kơryan tàm broă lơh broă bal jo\ jòng đah Lo mờ Nga mờ do là mpồl kuơmàng pơgồp bơnah kơ\ kơl jăp muh mat broă dunia. Mò Hoa Xuân Óanh đơs sùm, nam 2021 geh bơta kuơ dờng màng tàm bơta git gơ\p đah 2 lơgar tu\ 2 gah tơngkah kir sơnrai 20 nam ki\ hơ Hiệp ước lơgar rềp bal niam, lơh bơyô bal mờ lơh broă bal.

Bàr gah geh sền do là tu\ tơngai niam, dong lơh jăt dùl bă tơl làm ală bơta gi\t wa\ bal đah kuang ătbồ 2 lơgar dê, tơnguh lơh broă bal đah 2 gah tàm jơh ală broă, kuơmàng là lơh broă bal lơh sa kă bro, lơh gơlik bơta gơn kơnờm Lo mờ Nga ai bơta bơtàu tơnguh wơl bơh lơh sa dunia dê, kung bè pơgồp bơnah kơ\ kơl jăp jo\ jòng broă lơh gùt plai ù.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định