Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/1/2020

 VOV4.K’ho - Măt geh gơnoar kuơ màng ngan tàm rài kis kòn bơnus. Măt là anih tơrbo\ bal ai kòn bơnus mờ dunia ngăc ngar. Kòn bơnus bơsram, lơh broă [uơn rơlao kơnờm bơh măt pràn kơl dang. Ală cau jăk chài khoa học neh ai go\ là tàm kòn dềt, geh măt pràn dong kờl bồ tơngoh ngăc ngar rơlao. Mơya tàm rài kis, măt kung gơtìp uă bơta aniai bơh ală bơta gùt dar bè tiah kis, trồ tiah, hoá chất, bơta mờng ờ niam… lơh măt “kung kra” rơhời jăt tơngai. Tơnơ\ do là ờ uă jơnau pal kah kờ` sền gàr pràn kơl dang măt in.

-Tơmù phan sa chàng mờ phan lơngòt

Mpồl phan sa do ờ geh kuơ tus mờ bơta pràn kơl dang să jan đơs bal mờ măt đơs is. Phan do lơh măt kra mhar rơlao, gơmù ờ loh măt.

-Tơmù tơngai tìp mờ điện thoại ngăc ngar mờ măi vi tính

Bơta àng tơlir geh bơh ală phan điện tử bè bơta àng điện thoại, ti vi, măi tính [ảng.. di gơlan lơh măt gơtìp kơnra`, ờ loh, jê, lơgah măt, di gơlan gơtìp ờ loh măt, jơngo măt tàm kòn dềt mờ lơh jù kòn măt, lơh ờ niam tềng tiah rơm^t tàm cau dờng. Di lah pal ngui ală bơta phan do, tàm 20 phút lơh broă sùm pal ai măt rơlôi.

-Tơmù dà hùc geh cồn

Ngui uă dà hùc geh cồn di gơlan lơh gơbàn khih tơngoh tềng măt. Mờ ală cau ngir `ô ơlăk di gơlan lơh gơmù loh măt, măt ờ loh jăt tơngai, jroă rơlao di gơlan gơtìp ròn che tơngoh tềng măt.

-Đơs ờ mờ chu jrào:

~hu\ jrào geh sền là bơta tòm lơh gơtìp jù kòn măt, bơta lơh kơnra` măt mờ gơguh nhãn áp. Den tàng di lah gam chu jrào den pal sơbì jrào sơlơ gờ` sơlơ niam.

-Sa uă plai chi geh dà mờ biăp kơnuh plai chi pơrhê

Biăp, kơnuh, plai chi pơrhê bè cà rốt, mre\, dâu tây, bơlhong.. geh uă Betacarotene niam măt in.

-Pah poh pal sa bàr dơ\ ka:

Ka là phan sa geh uă axit [éo omega 3, di gơlan lơh kơrian bơta kơnra` măt.

-Pal lòt kham măt jăt tơngai:

Măt kung ndrờm bè ală bơta ndai tàm să jan he, pal geh sền gàr, kham jăt tơngai ờ uă ngan 1 nam 1 dơ\. Kuơ màng, tu\ tìp ală bơta bè măt den pal tus mờ bác sĩ sơm kòp măt nàng kham, ba` blơi is sơnơm sơm kòp.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định