Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/7/2020

VOV4.K’ho – Mờ jơnau đơs drơng broă ai làng bol, mpồl lơh sa kă bro lơh tờm, ai bơta niam nùs bơh cau dùl nă să, mpồl bal dê là khà đo was bơta niam mờ cồng nha drơng broă bơh gơ noar atbồ dê, drim ngai 21/7, tàm hìu sồ 294, gùng Lê Hồng Phong, sơnah [òn Quyết Thắng, UBND [ồn dờng Kon Tum, càr Kon Tum bơyai lơh tơlik mat, ngan ngồn ai mpồl cau dờp mờ tong wơl cồng nha điện tử lơh broă.

Kuang bàng koh bìai sơn đờm lơh broă ngan ngồn mpồl dờp mờ tong wơl cồng nha điện tử

Là broă lơh kuơmàng gờm chờ pơrjum dờng Đảng bộ [òn dờng dơ\ 12, tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus nam 2025, mpồl lơh broă dờp, bơsong sră nggal hành chính bơh [òn dờng Kon Tum dê là anih sơn rờp dờp, bơsong 288 sră nggal hành chính bal mờ 52 gah gơ wèt 12 gơnoar broă.

Kuang bàng lòt sền mpồl dờp mờ tong wơl cồng nha điện tử

Jơh ală sră nggal hành chính geh gơ noar atbồ [òn dờng Kon Tum bơsong liên thông tàm internet; làng bol, mpồl lơh sa kă bro gơtùi mut sền broă bơsong sră nggal mờ yal bơta niam nùs he dê tơ nơ\ tu\ dờp cồng nha.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng