Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 11/12/2020

VOV4.K’ho- Kòn cau Rơ Măm là dùl tàm ală jơi bơtìan kòp cau tàm Việt Nam. Kòn cau Rơ Măm tu\ do mìng geh mờr 500 nă cau ơm kis tơrgùm tàm [òn Le, xã tiah nhàr  lơgar Mô Rai, kơnhòal Sa Thầy, càr Kon Tum. Bal mờ ală broă lơh dong kờl bơh dà lơgar dê, mpồl bơtìan kòn cau Rơ Măm gam lơh ngan brồ guh bơt bơtàu rài kis pa. Tàm hơ\, ồng A Blong kra [òn là dùl krơh niam pơn rơ ngan tàm srơh bơtàu tơnguh lơh sa mờ hòi jà làng  bol sơr bì te\ bơta bơr  ngơl gơla, prap gà r bơta niam chài ồng pàng bơh yau, pơgồp bơnah bơ\t bơtàu kơ\ kơl jap tiah nhàr lơgar bơh dà lơgar dê. Ală ngai bồ nhai 12 do, ồng A Blong kra [òn chờ hờp ngan là dùl tàm ală 25 nă cau ala mat càr Kon Tum dê geh tus bal tàm dơ\ Pơrjum dờng ală jơi bơtìan kòn cau Việt Nam dơ\ 2 nam 2020

A Blong, deh nam 1955, là dùl tàm ală cau kòn jak ngan bơh kòn cau Rơ Măm dê. Gờ` g^t mờ kăc màng, ồng tus bal tàm tiah lam lài tam lơh dră wơl mờ bol sò tơm Mỹ bơh tàm tu\ gam dềt. Dà lơgar ring lơngai, ồng lơh pơgru tàm tiah nhàr lơgar Mô Rai, kơnhòal Sa Thầy, càr Kon Tum. 

                               Ồng A Blong kra [òn kòn cau Rơ Măm bơh bơr mờ cau lơh ba\u VOV

Sùm tàm ală nam kơnòm să, jơh bal tàm tu\ ơm rlô jơh tơngai lơh broă, ồng A Blong kra [òn sùm kờ` ngan jơi bơtìan kòn cau Rơ Măm he dê ờ gam jơgloh r[ah, bơr ngơl gơla tai. Ồng sùm là cau lơh krơh lam lài mờ pơlam, dong kờl làng bol in lơh jat. Tàm broă bơtàu tơnguh lơh sa, hìu bơnhă ồng geh 4 lồ kao su gam tàm tơngai ai tơnhào bơ sơ\t, 3 sào ù sre, tơnau ròng ka, ròng rơpu kơnrồ bal mờ ua\ iar, ơda. Tàm rài kis mpồl bơtìan, ồng A Blong kung là cau bơt bơtàu nùs nhơm hàm kờ` bơsram sră ai ală oh kòn kòn sau tàm [òn dê in; bơto pơlam làng bol tơn jơh broă lơh ờ niam bơh yau, prap gàr mờ sền gàr bơta niam chài rơ gơi bơh yau. Ồng A Yer, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mô Rai pà g^t, ồng A Blong geh làng bol pin dờn mờ kờ` gơ boh, ki ngàm bơh bơta lam lài, lơh krơh niam bơh să tờm he dê.

Ồng ngan là krơh niam, lơh jat ală gùng dà broă lơh bơh Đảng, Dà lơgar dê. Ồng mblàng yal, hòi jà làng bol tàm [òn ồng dê đơs is, tàm ù tiah xã dê đơs bal lơh jat ală gùng dà broă lơh. Bơtàu tơnguh lơh sa den ồng kung là cau lam lài bè bè ròng rơpu kơnrồ, sur mờ tam 2,3 phan tam jo\ nam bè là tờm kao su, tờm điều.

Bơh bơta pin dờn  bal mờ bơta jơh nùs hòi jà, mblàng yal di, tìs bơh ồng A Blong dê, kòn cau Rơ Măm tàm tiah nhàr lơgar Mô Rai neh ờ hoan geh đau bơta tàm bau bơh tu\ gam dềt mờ sang te\ bau mờ cau pròc mhàm bal; lơh niam wơl broă tà` ồi kòn cau; gam lơh sùm 2,3 dơ\ lơh chờ niam ngan bè, dơ\ lơh yàng khồm trồm tồr, tùc kòi, pờ đam kòi, `ô lir bông, chờ hờp mut hìu rông pa… 

                                Ồng A Blong là anih kơl dìng pin dờn bơh gơ noar atbồ tiah do dê

Bơta kuơ màng ngan là bulah mìng geh 149 hìu bơnhă mờ 189 nă cau ơm niam tàm dùl [òn Le, xã Mô Rai, mơya kòn cau Rơ Măm gam prap lời geh 34 bòr cing mồng kuơ màng nàng ngui tàm ală dơ\ lơh yàng. Bi A Thái, làng bol tàm [òn Le pà g^t, pah tu\ să tờm, hìu bơnhă geh jơnau kờ` lùp, tơl nă cau tàm [òn ndrờm jòi tus mờ ồng A Blong nàng lùp jơnau mờ jòi gùng dà bơsong.

Să tờm a` sền go\ ồng A Blong là dùl nă cau niam ngan. Ồng lơh broă niam ngan ngan sơl, ồng lơh krơh niam ngan tàm hìu bơnhă mờ jơh bal tàm thôn, [òn, chờ hờp mờ làng bol, rềp mềr ngan. Tơl broă, broă lơi ồng bơsong là jơh nùs ngan. Să tờm a` pal bơsram mờ ồng uă ngan.

Mờ bơta pin dờn bơh he dê, ồng A Blong là anih kơl dìng pin dờn ngan bơh gơ noar atbồ, mpồl cau tàm xã Mô Rai mờ mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar dê lơh pôs đồng tàm tiah do. Ồng kung là cau neh tă pơgồp jơnau đơs nàng kòi sre, tờm kao su,  ròng kơn rồ… bơtàu tơnguh tàm tiah nhàr lơgar Mô Rai, cèng wơl rài kis ngai sơ lơ hờm ram ai làng bol [òn Le in đơs is mờ 7 [òn làng bol kòn cau đơs bal. Nam do neh 65 sơ nam, ồng A Blong kung gam là cau lam lài bơh kòn cau Rơ Măm dê, lơh ngan tàm ală broă lơh  mờ kơ\p kờ` ală bơta niam bơne\ ngan ai mpồl bơtìan in.

Kơ\p kờ` ngan là làng bol tơn jơh jơgloh, tơrmù r[ah. Dơ\ 2 tai là lơh jat gùng dà broă lơh bơh Đảng, adat boh lam bơh Dà lơgar dê. Lơh tìs  mờ Đảng, Dà lơgar là ờ go\ gơtùi. Ba` lòt lềng làng, bơta jơ gloh, bơta bòl glar là ờ di. Hơ\ là jơnau mờ a` kơ\p kờ`  ngan rlau jơh. 

Ală ngai bồ nhai 12, ồng A Blong kra [òn kòn cau Rơ Măm dê chờ hờp ngan là dùl tàm 25 nă cau ala mat bơh càr Kon Tum dê tus bal tàm dơ\ Pơrjum dờng ală jơi bơtìan kòn cau Việt Nam dơ\ 2 nam 2020. Do là bơta gơn kơnờm nàng ồng lơh ngan ngui niam nùs nhơm lơh krơh lam lài, dong làng bol [òn  Rơ Măm tàm tiah nhàr lơgar ngai sơ lơ hờm ram mờ kis chờ hờp.

            Cau cih Khoa Điềm- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định