Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/11/2020

VOV4.K’ho- Kuang bàng tơl^k măt te\ khà đảng Dân chủ ồng Joe Biden, do là kuang bàng neh geh anih yal tơng^t jơnau lơgar Mỹ sền là Kuang atbồ pa lơgar Mỹ dê, ngai òr (23/11) neh yal khà măt bàr pe nă kuang bàng tòm tàm Chính phủ pa ồng dê. Jơnau yal tàm pang Twitter ngai òr (23/11), ồng Joe Biden pà g^t ồng Alejandro Mayoircas, dùl nă Thứ trưởng Bộ sền gàr bơta lơngăp lơngai tàm dơlam is dà lơgar Mỹ geh tơn pồ at gơnoar broă Bộ do.

Ồng Avril Haines, cau neh geh tu\ là Phó kuang pơlam broă sền gàr bơta lơngăp lơngai dà lơgar ai Kuang atbồ lơgar lài do là ồng Barack Obama in geh tơnpồ lơh kuang atbồ jòi sền jơnau ndơ\p ndơr dà lơgar. Ngoại trưởng lài do ồng John Kerry geh tơnpồ lơh kuang bàng ala măt Kuang atbồ lơgar tàm gah tam gơl trồ tiah. Ồng Joe Biden kờp du\ kung geh tơnpồ kuang pơlam broă bè broă lơh broă bal mờ lơgar ndai jo\ nam ồng dê là ồng Antony Blinken ăt gơnoar broă Ngoại trưởng lơgar Mỹ, tàm tu\ dùl nă kuang dong broă jo\ nam ndai là ồng Jake Sullivan geh rơwah lơh kuang pơlam broă sền gàr bơta lơngăp lơngai dà lơgar.

Ồng Joe Biden kung gam kơlôi sơnơng tơnpồ mò Michele Flournoy lơh ùr Bộ trưởng Quốc phòng bơh sơnrờp lơgar Mỹ dê. Bơdìh mờ gah sền gàr bơta lơngăp lơngai dà lơgar mờ broă lơh sa, ồng Joe Biden bal mờ mpồl tam jào gơnoar broă ồng dê digơlan geh gờ` yal ală gơnoar broă gơrềng tus gah lơh sơnơm nàng rơcang sơndră mờ kòp Covid-19.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định