Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- Ngai 19/10, tàm Hìu duh broă Đảng dà lơgar dê, ồng Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar neh wa\ rò ồng Yoshihide Suga Thủ tướng lơgar Nhờk lòt còp ngan ngồn lơgar Việt Nam. Ồng Nguyễn Phú Trọng tơlik nùs nhơm chờ hờp bè bơta gi\t gơ\p đah 2 lơgar dê tàm tơngai lài neh geh ală broă bơtàu tơnguh pràn kơldang, geh kuơ ngan, geh cồng nha bal mờ bơta pin dờn chính trị uă tàm jơh ală gah broă jăt nùs nhơm bơh “Jơnau yal bơr bè Bơta sền sơnơng bal bơta gi\t gơ\p đah Việt Nam mờ Nhờk”.


Bàr lơgar neh tơngo\ loh làng nùs nhơm tam klăc lơh broă bal jo\ jòng jrô ơnàng làm uă, là cau bơyô niam tàm tu\ kal ke, tam pà bal, jơh nùs lơh broă bal, tàm dong kờl bal mờ gơ\p tàm broă rơcăng sơndră kòp Covid-19. Ồng Yoshihide Suga tơlik nùs nhơm chờ hờp geh lòt còp wơl lơgar Việt Nam tàm gơnoar broă pa; ưn ngài ồng Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar, ală kuang bàng đơng lam bồ mờ làng bol Việt Nam neh lời ai Mpồl cau ala măt kấp kuang bàng dờng màng lơgar Nhờk in bơta wa\ rò jơh nùs, song dơ pă. Bàr nă kuang đơng lam bồ tơlik nùs nhơm pin dờn bơta gi\t gơ\p đah 2 Đảng ăt gơnoar bơh 2 lơgar dê pơn jăt tai bơtàu tơnguh rlau tai tàm tu\ tơngai pa.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định