Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 19/1, ồng Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao neh cribơyai tàm điện thoại mờ Bộ trưởng (dơ\ 2 ) Bộ Ngoại giao lơgar Brunei Darussalam ồng Dato Erywan Pehin Yusof. Bơh tơngume “Bol he sền gròi, Bol he rcang lài, Bol he pas sơm”, Bộ trưởng lơgar Brunei Darussalam ồng  Dato Erywan Pehin Yusofneh tam pà bal bè 2, 3 gùng dà pơlam mờ lam lơh lài tàm nam Chủ tịch ASEAN 2021, tàm hơ\ hòi jà bơt bơtàu bơta sền sơ nơng ai ASEAN in tơ nơ\ nam 2025, sơ lơ tơnguh lơh broă bal ua\ lơgar, rơndap tap sèng tàm tiah do jat tàm adat boh lam mờ bơt bơtàu ală jơnau bơceh lơh lơh broă bal wèt mờ làng bol.

Gờm chờ lơgar Brunei Darussalam sơn đờm at gơ noar broă Chủ tịch ASEAN nam 2021, ồng Phạm Bình Minh  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đơs nền, Việt Nam geh dong kờl mờ lơh broă bal niam mờ lơgar Brunei Darussalam nàng kờ` lơh jat geh cồng nha ală jơnau kờ`, jơnau bơceh lơh geh ai tơlik tàm nam 2021.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định