Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/7/2014

Tàm  dơ\ pơrjum Gơnoar ala măt dà lơgar pa do, rơndap adat geh ală kuang bàng sền gròi mờ geh jơnau đơs uă ngan rlau jơh là rơndăp broă adăt sền gàr mpồl bơtiàn. Bơta ờ su\k  la kes pria\ sền gàr mpồl bơtìan ờ geh pria\ nàng lơh broa\ tai la geh ngan. Mơya kờ` bơsong bơta do, adăt sền gàr mpồl bơtiàn tam gơl pal geh broa\ lơh di pal rlao.

Mùl màl, broă di gơlan ờ tơl priă sền gàr mpồl bơtiàn neh geh yal lài bơh jo\, tài ală kal ke tàm broă bơyai broă lơh, tàm hơ\ uă ngan là broă sền gàr mờ đơng lam kes priă do. Broă ờ di ngan là, kờ` jòi bơta gơl^k geh tòm tàm mpồl lơh broă tu\ do dê, ală cau geh kơnòl tàm broă do sơlơ đơs là gơl^k geh bơta do là tài broă lơh bal. Tềng đăp mờ broă di gơlan gơl^k geh ờ ring bal 1 tàm ală bơta tòm bơh broă dong kờl rài kis mpồl bơtiàn, gah lơh broă sền gàr mpồl bơtiàn gam đơs tus mờ ală khà geh ai mờ mblàng là: khà cau tă priă sền gàr mpồl bơtiàn ờ uă, tàm tu\ cau geh dờp priă sền gàr uă, di lah ờ lơh di pal broă lơh ha là ờ tơnguh bơtàu pràn cau tus bal, tơnguh tă priă ha là tơmù broă tơm priă den lơh gơl^k ờ ring bal tàm broă tă mờ tơm priă bơh nam 2021, tus nam 2034 kes priă sền gàr mpồl bơtiàn gơtìp ờ tơl uă ngan.

Do geh sền là tơngu me tòm kờ` anih lơh broă sền sơwì rơndăp broă adăt sền gàr mpồl bơtiàn sồr tơnguh sơnam jơh lơh broă tus 60 sơnam mờ cau lơh broă là cau ùr mờ 62 sơnam mờ cau klao. Mờ broă kờp priă nhai cau neh jơh sơnam lơh broă kung tam gơl. Ơla mờ broă kờp bal 10 nam priă nhai du\t ndơl den tu\ do là kờp bal jơh gùt khà nam tă priă sền gàr mpồl bơtiàn.

Bu\ lah gam g^t tơnguh sơnam jơh lơh broă là 1 tàm 8 broă lơh geh ai, mơya ờ hềt go\ rơndăp broă adăt lơi gơtìp dră wơl uă ngan bơh ală kuang bàng tàm Gơnoar ala măt dà lơgar dê. Tàm ală kuang bàng đơs là, broă lơh do ờ hềt mùl màl wèt tus bơta kuơ làng bol dê, mờ mìng rơ\p rơcang ngòt ờ tơl priă nhai cau neh jơh sơnam ơm ờ lơh broă, tàm tu\ bơta tòm gơl^k geh broă do gam ờ hềt sền gròi di pal.

Geh ờ uă jơnau đơs bơh ală kuang bàng tàm Gơnoar ala măt dà lơgar là, kờ` ờ gơtìp ờ tơl kes priă den pal lơh wơl bơh tòm, ờ go\ di [uơn ngan là tam gơl broă kờp priă nhai cau neh jơh sơnam ơm ờ lơh broă mờ tơn guh sơnam lơh broă. Bơta tòm mờ ală kuang bàng tàm Gơnoar ala măt dà lơgar kờ` đơs tus tàm do là broă dồs gam gơlời priă sền gàr mpồl bơtiàn sơlơ ngai sơlơ tơnguh, mờ 150 rơbô anih lơh sa kă bro, khà priă dồs rơlao 12 rơbô tơmàn priă. Kung neh geh ală anih lơh sa kă bro gơtìp yă tus tàm anih cah rơ`a, mơya ờ hềt go\ cau tòm gơtìp yă lơi pal mu\t jàm tài sơgràm priă sền gàr mpồl bơtiàn cau lơh broă dê. Tàm hơ\ geh bal ală jơnau yal yă geh mu\t ngui adăt boh lam kung kal ke ngan kờ` lơh jăt.

Broă dră wơl bơh ală kuang bàng tàm Gơnoar ala măt dà lơgar gam tai là tài jăt broă kờp bơh uă kuang bàng jăt chài tàm gah lơh sa dê, khà priă cồng cau lơh broă tă priă sền gàr mpồl bơtiàn tơnơ\ mờ 30 nam uă rơlao mờ priă nhai neh jơh sơnam ờ lơh broă. Den tàng, đơs là ờ tơl kes priă là ờ geh cơng tàng. Bơdìh hơ\ tai, broă tơnguh sơnam jơh lơh broă geh lơh gơl^k bơta ờ niam tus mờ ală mpồl cau lơh broă gam kơnòm, pràn kơl dang, ngăc ngar, jơh nùs kờ` pơgồp bal tus mờ broă tơnguh bơtàu dà lơgar in. Tàm hơ\ uă ngan là tu\ dà lơgar he gam mu\t tàm rài khà kờp làng bol niam bơne\ ngan. Mờ rài niam bơne\  do mìng geh bơh 30 tus 40 nam tai.

Dùl mpồl bơtiàn wèt tus mờ pas gơs, lơh tòm, ring niam mờ jăk chài, ngan la  pal geh bal mờ ală broă lơh jăk chài bè rài kis mpồl bơtiàn, tàm hơ\, priă nhai cau neh jơh sơnam ờ lơh broă kung pal sơlơ ngai sơlơ tơnguh. Mơya, broă kờp priă nhai cau neh jơh sơnam lơh broă bè rơndăp broă do lơh ờ di pal. Cau lơh broă pal lơh broă uă rơlao, tàm hơ\ uă ngan là cau ùr, priă jơh sơnam ờ lơh broă geh dờp ờ uă rơlao.

                                                  Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định