Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho- Dờp jơnau jà bơh Bộ trưởng Ngoại giao Brunei Darussalam ồng Dato Erywan Pehin Yusof, ngai 21/01/2021, ồng Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao neh lam bồ Mpồl kuang bàng Việt Nam tus bal Pơrjum dềt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN jat broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet.

Đơs tàm dơ\ pơrjum, ồng Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đơs nền geh dong kờl mờ lơh broă bal niam mờ lơgar Brunei Darussalam mờ ală lơgar ASEAN nàng kờ` lơh jat niam ală jơnau kờ`, lơh lài ai tơlik ai nam ASEAN 2021 in. Cribơyai bè Dà lềng tiah đah mat tơngai lik, đơs tus ală bơta kal ke tàm tơngai lài, Phó Thủ tướng đơs ngan tă pơgồp ai bơta ring lơngai, kơ\ kơl jap tàm Dà lềng tiah đah mat tơngai lik là kơ nòl broă bơh jơh ală lơgar tàm tiah do dê. Việt Nam geh bal mờ ală lơgar lơh jat niam mờ tơl làm Jơnau yal bè broă lơh bơh ală gah dê tàm Dà lềng tiah đah mat tơngai lik, bal mờ ASEAN mờ lơgar Lo wèt tus gờ` lơh geh Ală bơta pal jat broă lơh tàm Dà lềng tiah đah mat tơngai lik geh mut ngui, geh cồng nha, di pal mờ adat boh lam dunia dê, tàm hơ\ geh Công ước Liên hợp quốc bè Adat dà lềng nam 1982.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định