Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/1/2021

VOV4.K’ho- Mờ jơnau đơs “Tam klăc bal- Làng bol lơh tờm- Lơh jat kơrnoat boh lam- Bơceh pa- Bơtàu tơnguh” Pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê ngan ngồn sơn đờm mut pơrjum yu\ rơ yùm drim  do ngai 26/01, tàm Anih tờm Pơrjum dà lơgar Mỹ Đình, càr lơgar Hà Nội, sơn đờm broă lơh lơh broă ngan ngồn.

Pơrjum dờng dơ\ 13 tàm dơ\ pơrjum rcang lài

Mờ 1 rơbô 587 nă cau ala mat, ala mat ai rlau 5 tơlak 100 nă đảng viên, Pơrjum dờng geh cribơyai, ring bal Jơnau yal Chính trị yal tàm dơ\ Pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê; Jơnau yal tơn jơh broă lơh jo\ jòng bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan 10 nam bơh nam 2011-2020, bơt bơtàu broă lơh jo\ jòng bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan 10 nam bơh nam 2021-2030; Jơnau yal sền sơ wì cồng nha lơh jat kơ nòl broă bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan tơngai bơh nam 2016-2020 mờ gùng dà broă lơh, kơ nòl broă bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan 5 nam bơh nam 2021-2025; Jơnau yal tơn jơh broă lơh bơt bơtàu Đảng mờ lơh jat Điều lệ Đảng tơngai lơh broă Pơrjum dờng dơ\ 12 dê; Jơnau yal sền tìs di bơta đơng lam, sồr lơh bơh Ban Chấp hành Đảng Dà lơgar khóa 12 dê yal tàm dơ\ Pơr jum dờng dơ\ 13.

Dơ\ sơn đờm mut Pơrjum dờng Đảng dơ\ 13 geh pờ tơlik tơn, anih sơn`io rùp tơn tàm VOV1, VTC1, VOVTV mờ Báo điện tử VOV bơh Anih jơnau đơs Việt Nam dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định