Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho - Pơrjum dờng gùt lơgar dơ\ 13 Đảng dê gam mờr tus. Wèt tus pơrjum dờng, Đảng bộ, gơnoar atbồ bal mờ làng bol ală kòn cau kis tàm càr Dak Lak ai jơh nùs nhơm pin dờn mờ kơ\p kờ` dờng màng tàm pơrjum dờng.

Pin dờn tàm ală kơrnoăt di pal, mùl màl, di tu\ bơh Đảng nàng rài kis làng bol gùt lơgar đơs bal, làng bol ală kòn cau kis tàm càr Dak Lak đơs is tơnguh bơtàu mhar mờ kơl jăp tàm tơngai pa.

Càr Dak Lak là tiah geh uă jơi bơtiàn kòn cau ơm kis bal. Bơh uă bơhiàn ờs mờng tam klăc bal mờ broă sền gròi bơh Đảng, Dà lơgar, làng bol ală jơi bơtiàn kòn cau tàm càr `hăp `har tàm pơrlòng lơh broă sa, rơhời bơ\t bơtàu càr Dak Lak ngai sơlơ pas gơs, niam bơne\, geh bơta niam chài, di pal là tiah tờm Tây Nguyên dê.

Tổng Bí thư, Chỉ tịch lơgar ồng Nguyễn Phú Trọng còp să làng bol ală kòn cau càr Dak Lak tàm ngai chờ tam klăc gùt jơi bơtiàn kòn cau

Pơrjum dơ\ 13 Đảng dê bal mờ làng bol gùt lơgar, làng bol càr Dak Lak ai jơh nùs nhơm pin dờn, kơ\p kờ` tàm gùng dà, kơrnoăt broă lơh di pal bơh Đảng, nàng tơnguh uă ală bơta tàm rài kis làng bol in. Mò H’ Yam, Bkrông, kuang atbồ Hợp tác xã tà` ồi yau Jơng Bông, xã Ea Kao, [òn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak pà g^t:

-Să tờm a` mờ ală oh mi cau ùr kơ\p kờ` ngan tàm pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng. Tơnơ\ mờ pơrjum do, ală cấp đơng lam geh ală gùng dà broă lơh, tàm hơ\ geh sền gròi uă ngan tus mờ gah broă ờs mờng làng bol kòn cau Rơđê dê. Bơh càr tus Dà lơgar pal geh dùl kơrnoăt nàng gah broă ờs mờng tơnguh bơtàu rơlao mờ ai geh broă lơh nàng geh sùm bơta niam chài rơgơi kòn cau dê.

Ala măt rơnàng kơnòm să càr Dak Lak, Bí thư tỉnh Đoàn Dak Lak lo\ H Giang Niê kơ\p kờ`, pơrjum dờng Đảng dơ\ do geh sền gròi uă rơlao tai tus mờ rơnàng kơnòm să, tàm hơ\ uă ngan là rơnàng kơnòm să tàm tiah làng bol kòn cau, tiah nhàr dà lơgar, tiah kơh bơnơm gơtìp kal ke nàng đoàn viên ơruh pơnu geh tơl bơta niam tàm broă bơsram sră, tus bal tàm broă tơnguh bơta pràn, bơta ngăc ngar nàng pơgồp bal tàm broă tơmù bơta ờ ndrờm bal bơh ală tiah. 

                         Càr Dak Lak kơ\p kơnờm tàm ală kơrnoăt tơnguh bơtàu tiah làng bol kòn cau
Lo\ H Giang Niên đơs: "A` kơ\p kờ` là pơrjum dờng geh ală broă lơh di pal nàng rơnàng kơnòm să tơnguh nùs nhơm rơcang lài, bơceh lơh bơh să tờm tàm broă tus bal mờ ală broă tơnguh bơtàu lơh sa mpồl bơtiàn tàm ală tiah".

Tàm hơ\, bol a` kờ` là bol a` geh tus bal jơh nùs mờ pràn tàm broă tơnguh bơtàu lơh sa [òn lơgar tiah kòn cau tàm tơngai lơh broă tus do. Bơdìh hơ\ tai, mờ broă kuang bàng, a` kơ\p kờ` là tàm dơ\ pơrjum dờng do geh ală broă lơh bè bơto kuang bàng kòn cau tàm ală tiah nàng tơl niam di pal mờ kơnòl pa tàm tơngai pơn jăt tai.

Ồng Bùi Văn Cường, Ủy viên Đảng dà lơgar, Bí thư tỉnh ủy Dak Lak pà g^t: Pơrjum dờng Đảng bộ càr Dak Lak dơ\ 17 neh tơl^k kơnòl bơ\t bơtàu càr Dak Lak gơs càr lam lài tàm tiah do tàm ală broă ngui khoa học-công nghệ, ngui ală cồng nha bơh dơ\ kăc màng lơh sa mờ măi mo\k dơ\ poan tàm broă lơh, rài kis.

Mờ lơh jăt jơnau đơng lam bơh Dà lơgar bal mờ ală kơrnoăt tàm pơrjum dờng dơ\ 13 Đảng dê tus do nàng lơh ală bơta geh, bơta pràn càr dê, ai geh bơnàng jă chồl pràn broă tơnguh bơtàu mhar, kơl jăp càr Dak Lak dê. Den tàng, kuang bàng, cau geh đảng bal mờ làng bol càr Dak Lak ai jơh nùs nhơm pin dờn uă ngan tàm broă đơng lam di pal mờ geh ală broă lơh dờng pràn nàng chồl pràn dà lơgar he tàm tơngai pa.

-Gơtùi đơs, bơh broă ai jơnau pơgồp bal tàm rơndăp cih sră nggal, tàm hơ\ uă ngan là jơnau yal chính trị pơrjum dờng dơ\ 13 neh ai geh tơngu me ai gùng dà tơnguh bơtàu dà lơgar he tus nam 2025, gùng dà tus nam 2030 mờ wèt tus nam 2045, lơh ngan ai dà lơgar he gơs lơgar lơh sa mờ măi mo\k pa.

Ală bơta do geh ai nùs nhơm pin dờn pràn ngan gơwèt mờ kuang bàng, cau geh đảng bal mờ làng bol ală kòn cau càr dê tàm ală kơrnoăt do nàng he pơn jăt tai geh ală broă lơh di pal, geh ală gùng dà kơl jăp, hòi jơh ală bơta pràn tàm làng bol, tơnguh bơta pràn tam klăc bal gùt làng bol mờ bơta pràn rơnàng do nàng he bơ\t bơtàu mờ tơnguh bơtàu lơh sa mpồl bơtiàn dà lơgar.

Bal mờ gùt lơgar, kuang bàng, cau geh đảng, mpồl ling bal mờ làng bol ală jơi bơtiàn kòn cau kis tàm càr Dak Lak gam wèt nùs nhơm tus hờ pơrjum dờng dơ\ 13 Đảng dê, mờ kơ\p kờ` dờng màng, kơ\p kờ` pơrjum dờng tơnguh nùs nhơm geh kơnòl, tơrgùm bơta ngăc ngar, tơnguh broă lơh tờm, tam klăc bal mờ tam gơl pa, ai geh ală kơrnoăt broă lơh di pal, ai geh bơta pràn kơl dang nàng ai dà lơgar pơn jăt tai lơh geh uă cồng nha kuơ màng tàm ală nam tus.

Cau cih Hương Lý-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định