Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho - Drim ngai 20 nhai 1, geh bơyai lơh pơrjum gùt lơgar lơh jăt broă te\ khà kuang bàng QH khoă 15 mờ kuang bàng HĐND ală cấp tơngai bơh nam 2021 tus 2026. Pơrjum geh bơyai lơh pờ tơl^k tơn bơh anih pơrjum Diên Hồng, Hìu Quốc hội mờ 63 anih pờ tơl^k bơh ală càr, [òn dờng tàm gùt lơgar.

                                         Pơrjum jăt broă te\ khà kuang bàng Quốc hội, HĐND ală cấp

Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Phú Trọng đơs đơng lam tàm pơrjum, sồr ală cấp uỷ, ală mpồl đảng, ală anih lơh broă, mpồl lơh broă bal mờ mpồl lơh broă gơrềng bal pal tơrgùm, đơng lam, lam sồr lơh jăt niam gùng dà, kơnòl broă lơh bơh dơ\ te\ khà, nàng dơ\ te\ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 mờ te\ khà kuang bàng HĐND ală cấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus 2026 geh cồng nha uă ngan mờ mùl màl gơs ngai chờ bơh gùt làng bol.

Tàm pơrjum, ală kuang bàng neh iăt jơnau sồr sồ 45 bơh Bộ Chính trị bè broă dong lam dơ\ te\ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 mờ te\ khà kuang bàng HĐND ală cấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus 2026. Chỉ thị bơh Thủ tướng Chính phủ bè broă bơyai lơh dơ\ te\ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 mờ kuang bàng HĐND ală cấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus 2026. Bơto sồr bè broă kuang bàng Quốc hội khoă 15 mờ kuang bàng HĐND ală cấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus 2026. Bơto sồr bè broă bơyai lơh pơrjum cau te\ khà; broă yal cau tơl^k măt te\ khà HĐND cấp xã tàm [òn, mpồl [òn; broă cri bơyai, yal cau tơl^k măt te\ khà kuang bàng Quốc hội, kuang bàng HĐND tàm te\ khà bơtơl.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định