Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/1/2021

VOV4.K’ho- Ngai 25/01, tàm tiah tềl lời wơl  kah yau Dà lơgar kuơ màng Pắc Bó, càr Cao Bằng geh bơyai lơh Pơrjum jak chài tơngkah 80 nam ngai Bác Hồ rê tàm lơgar đơng lam tơn Kăc màng Việt Nam (28/1). Rlau 50 jơnau cribơyai bơh ală cau kơ lôi sơ nơng tàm dơ\ Pơrjum dê đơs nền bơta kuơ màng, bơta kuơ lý luận mờ bơta geh ngan bơh bồ tơngoh Hồ Chí Minh dê lơh sùm tàm broă lơh tam lơh ai geh bơta lơngap lơngai is kung bè bơt bơtàu, sền gàr dà lơgar tơ nơ\ do dê. Tàm dơ\ pơrjum, ală cau kơ lôi sơ nơng neh mblàng yal nàng đơs loh bơta kuơ màng bơh Pắc Bó dê tàm ală nam, nhai lơh bro

ă bơh Chủ tịch Hồ Chí Minh dê, đơs ngan nùs nhơm kờ` gơ boh, ki ngàm bơh làng bol ală jơi bơtìan càr Cao Bàng dê gơ wèt mờ Bác Hồ. Di dơ\ do, Mpồl bơyai lơh Tiah tềl lời wơl kah yau Dà lơgar kuơ màng Pác Bó kung neh pờ anih ràng tơlik ua\ phan bơna, sră wăc rùp, rùp hin, sră ba\o geh gơ rềng tus ală nam nhai lơh broă bơh Bác Hồ dê tàm Cao Bằng kung bè nùs nhơm bơh Bác Hồ dê gơ wèt mờ làng bol jơi bơtìan tiah do dê nàng drơng broă cau ala mat mờ năc lòt nhơl tus sền.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định