Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/9/2020

VOV4.K’ho- Tàm dùl jơnau yal bơr ngai 28/9, Chính phủ lơgar Saudi Arabia pà gi\t, pơrjum kấp kuang bàng dờng màng mờr tus bơh G20 dê geh lơh jăt broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet bơh ngai 21- 22/11 tus mờ bơh Bơtau lơgar Saudi Arabia là ồng Salman bin Abdulaziz Al Saud đơng lam.

Jơnau yal đơs nền, Saudi Arabia tàm gơnoar broă là Kuang ătbồ G 20 nam do dê, geh “đòm jăt cồng nha bơh Pơrjum kấp kuang bàng dờng màng G20 geh bơyai lơh jăt broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet tàm nhai 3 mờ jăt tàm cồng nha bơh rlau 100 pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet kấp kuang bàng mờng chài mờ Bộ trưởng dê”.

Kung jăt jơnau yal sơl, mờ tơngume “Lơh jăt ngan ngồn tu\ tơngai niam bơh rài 21 dê ai jơh tơl nă cau in”, tơngume cribơyai tờm bơh pơrjum kấp kuang bàng dờng màng mờr tus dê geh tơrgùm tàm broă sền gàr làng bol mờ bơtàu tơnguh wơl rài lơh sa nàng bơsong ală kal ke tài bơh kòp dờng Covid-19 lơh aniai mơkung bè lơh geh bơnàng jă ai dùl rài tơnơ\ do niam bơne\ rlau.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định