Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/6/2020

VOV4.K’ho-Pơrjum bơh Sở Y tế càr Dak Nông pơgồp bal mờ Viện Dược liệu bơyai lơh mờ bơta tus bal bơh ală cau khoa học lam lài tàm gah lơh sơnơm dê. Bơh broă lòt sền, tu\ do Dak Nông geh rlau 900 phan lơh sơnơm kuơ màng, tàm hơ\ geh uă kơnuh lơh sơnơm ơm tàm sră pơr hê Việt Nam dê.

Tàm dơ\ pơrjum, ală kuang bàng đơs ală jơnau cribơyai bè sac rơ wah sền gàr, ngui mờ bơtàu tơnguh kơnuh lơh sơnơm gơ in di pal mờ bơta geh ngan càr Dak Nông dê; cồng nha kơlôi sơnơng kơnuh lơh sơnơm; ngui khoa học công nghệ ai ală sơnơm ờs mờng hìu bơnhă dê geh tac tàm drà kă bro; tam klăc bal lơh sa, tac sơnơm tàm ù tiah càr dê… Pơrjum kung ring bal pal lơh pràn mblàng yal jơnau, yal tơng^t bè bơta kuơ kơnuh lơh sơnơm gơ wèt mờ broă sền gròi pràn kơl dang să jan làng bol dê kung geh tam gơl pa, ngui cồng nha khoa học công nghệ tàm broă sền gàr mờ bơtàu tơnguh kơnuh lơh sơnơm tàm tơngai tus.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng