Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/1/2021

VOV4.K’ho- Phó Chủ tịch UBND càr Lâm Đồng, Kuang atbồ Mpồl ala mat Hội đồng quản trị, Ngân hàng Chính sách xã hội càr Lâm Đồng pa đơng lam pơrjum sền wơl broă lơh jat khà pria\ càn dong kờl.

Tus tu\ do, kờp jơh pria\ càn dong kờl tàm ù tiah càr dê geh rlau 3 rơbô 800 tơmàn đong, mờ rlau 28 rơbô 100 nă cau geh càn pria\. Nam 2020, Ngân hàng chính sách xã hội càr tus tàm [òn lơgar neh lơh pràn ală broă lơh càn pria\ ai hìu bơnhă r[ah, hìu bơnhă ndrờm bè r[ah, ai kơ nòm bơsram, cau bơsram dờng in, bơsong broă lơh, ai càn pria\ hìu bơnhă làng bol kòn cau in.

Bè kơ nòl broă tờm nam 2021, Phó Chủ tịch UBND càr Lâm Đồng ồng Phan Văn Đa, sồr Mpồl ala mat Hội đồng quản trị, Ngân hàng Chính sách xã hội càr lơh jat tàm ală jơnau kờ`, kơ nòl broă bơh ală khà pria\ ai càn chính sách xã hội, lơh ngan pơgồp bal mờ ală mpồl chính trị- mpồl bơtìan, mpồl ala mat càn pria\ mờ ală tiah tàm [òn lơgar nàng di tu\ kờp sền, sền gròi broă lơh ai càn pria\ tơl nă cau in, di mờ jơnau kờ`.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định