Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/10/2020

VOV4.K’ho - Mho òr (09/10), Bí thư Đảng dà lơgar, kuang atbồ Uỷ ban mặt trận dà lơgar Việt Nam ồng Trần Thanh Mẫn neh đơng lam dơ\ pơrjum sền wơl broă rơcang ai broă lơh sơnđio rùp mờ pờ tơl^k jơnau đơs tơn “Gùt lơgar tus bal tài cau rơ[ah” nam 2020 geh bơyai lơh tàm tu\ 8 jơ drim ngai 17 nhai 10 tus.

Tus tu\ do neh geh 54 mpồl bal mờ cau dùl nă să kờ` bal mờ dan cih măt dong kờl mờ priă geh rơlao 467 tơmàn đong.

Tềng đăp mờ bơta mpồl lơh sa kă bro bal mờ làng bol gơtìp aniai tơn bơh kòp Covid-19, ồng Trần Thanh Mẫn sồr ală gah lơh broă pal lơh niam broă lam sồr ală mpồl lơh broă, ală cau dong kờl mờ dan cih măt dong kờl broă lơh “Gùt lơgar tus bal tài cau rơ[ah” kuơ màng là hòi jà broă tus bal bơh mặt trận ală cấp, ală mpồl lơh broă tàm mpồl bal tàm broă lam sồr ală cau dong kờl cau rơ[ah mờ broă lơh rài kis lơh broă sa mpồl bơtiàn.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định