Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 19/1, tàm Hìu Quốc hội dê, Cơldu\ lơh broă Mpồl duh broă Te\ khà dà lơgar bơyai lơh pơrjum mblàng yal ală broă lơh geh gơrềng tus broă rơcăng drơng bơyai lơh Pơrjum gùt lơgar lam lơh broă lơh te\ khà kuang bàng Quốc hội khoá XV mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai bơh nam 2021- 2026.

Kuang ătbồ Mpồl gơnoar cih Quốc hội dê mơkung là Kuang ătbồ Cơldu\ lơh broă Quốc hội, Kuang ătbồ Cơldu\ lơh broă Mpồl duh broă te\ khà dà lơgar ồng Nguyễn Hạnh Phúc pà gi\t, digơlan Pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet gùt lơgar nàng mblàng yal Jơnau sồr bơh Bộ Chính trị dê lam lơh broă lơh te\ khà kuang bàng Quốc hội khoá XV mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021- 2026 geh lơh tàm ngai 21/1/2021. Ồng Nguyễn Hạnh Phúc đơs sùm, do là Pơrjum kuơmàng ngan, geh bơyai lơh lài mờ dơ\ Pơrjum dờng cau ala măt gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê, den tàng bè hơ\, broă rơcăng pal lơh niam, wil tơl mờ ờdo ờdă.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định