Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/12/2020

VOV4.K’ho - Ngai òr (11/12), Sở Y tế càr Kon Tum neh mùl màl yal bè cồng nha xét nghiệm bơh cau bơsram lơgar lào ờ go\ mờ kòp SARS CoV-2.

                                                       Hìu lơh broă sở Y tế càr Kon Tum

Lài mờ hơ\, cồng nha xét nghiệm mhar bơh kơnòm bơsram do tu\ tus tàm lơgar he là geh go\ mờ kòp do. Cồng nha xét nghiệm cau bơsram lơgar Lào ờ go\ mờ kòp SARS CoV-2 geh ai tơngo\ bơh Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên lơh.

Sở Y tế càr Kon Tum yal cồng nha bal mờ bơta să jan bơh cau bơsram lơgar Lào ring niam, ờ geh ală bơta tơngo\ bơh kòp Covid-19 mờ neh tơn jơh broă tam cah is.

Lài mờ hơ\, tàm ngai 24 nhai 11 lài do, cau bơsram lơgar Lào, 23 sơnam tus tàm càr Kon Tum bơh gùng mpồng nhàr dà lơgar dunia Bờ Y mờ lơh jăt broă tam cah is tàm hìu tam cah is tơrgùm bal bơh hìu bơsram Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum hìu sồ 1. Cồng nha xét nghiệm ngai 09 nhai 12 bơh Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên pà go\ cau do ờ go\ mờ kòp SARS CoV-2.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định