Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/5/2020

VOV4.K’ho – Bơh bồ nam tus tu\ do, gùt lơgar geh 26 rbô 857 nă cau gơbàn kòp sốt xuất huyết tàm 58 càr, [òn dờng, geh 3 nă cau chơt tàm Bình Định, Bình Phước mờ Tây Ninh.

Jat mpồl sền gròi kòp bơ tờp bơh lơgar Việt Nam dê yal neh geh 1 nă cau gơbàn kòp tài bơh virus Zika. Hơ\ là cau klau 25 sơnam, ơm tàm sơnah [òn Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, [òn dờng Đà Nẵng. Kòp bơh virus Zika là kòp geh bal vec tơ bơ tờp mờ kòp sốt xuất huyết, tu\ do kung gam geh rah rài tàm 2, 3 càr, [òn dờng tiah đah jum dà lơgar tàm ală nam rềp ndo, tus tu\ do, gùt lơgar neh geh 265 nă cau gơbàn kòp, khà cau gơbàn kòp ua\ ngan tơr gùm tàm tiah đah jum dà lơgar, 2, 3 càr tiah tàm gùl lơgar mờ Tây Nguyên.

Trồ tiah gam sơn đờm mut tàm kàl mìu, do là bơta [uơn ngan nàng sơmac lơh bơ tờp kòp sốt xuất huyết mờ kòp bơh virus Zika gơbàn ua\, ală tiah pal di tu\ lam lơh ală broă lơh rơcang sơndră kòp, ờ lời kòp gơbàn ua\, bơ tờp ua\. Bộ Y tế sồr UBND ală càr, [òn dờng sơlơ đơng lam broă rơcang sơndră kòp vơh virus Zika, sốt xuất huyết.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng