Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/12/2020

VOV4.K’ho- Bộ Y tế, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) mờ Kong ti Cổ phần Công nghiệp Sinh học sơnơm tơmba Nanogen neh ngan ngồn sơn đờm cit tơrlòng lài tơngai dơ\ 1 sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 Nano Covax tàm kòn bơnus bơh ngai 10/12.

Ờ hềt geh dùl bơta sơnơm vaccine lơi tàm lơgar he geh kơ lôi sơ nơng, lơh gơlik jal mhar bè sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19. Lài do, nàng gơtùi lơh gơlik 1 sơnơm vaccine, pal sơrlèt gan bơh 7 tus 12 nam, tu\ do mìng rlau nggùl nam kơ lôi sơ nơng, sơnơm vaccine lơh gơlik tàm lơgar Việt Nam dơ\ sơn rờp  geh sền sơ wì cit tơrlòng lài geh cồng nha tàm phan kis, hơ\ là sơnơm vaccine Nanocovax bơh Kong ti cổ phần công nghệ sinh học sơnơm tơnba Nanogen tàm [òn dờng Hồ Chí Minh.

Kong ti Nanogen đơs nền: sơnơm vaccine Nanocovax ờ mìng hơ pơrgon cèng wơl cồng nha sền gàr rlau 6 nhai tềng đap kòp Covid-19 mờ khà pria\ ờ kas tai (mìng pơgap 120 rbô đông tàm dùl ding cit) mờ gam lam lài tàm dơ\ tàm pơrlòng lơh gơlik sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 gam geh lơh jal mhar ngan tàm dunia tu\ do.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định