Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/11/2020

VOV4.K’ho- Chính phủ Tây Ban Nha ngai 22/11 yal, lơgar do bal mờ Đức geh là 2 lơgar châu Âu sơn rờp lam lơh broă rơndap lơh ngan ngồn bè broă cit sơ nơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 ai làng bol in, sơn đờm bơh nhai 1 nam 2021.

Yal tàm dơ\ pơrjum [a\u tàm càr lơgar Madrid, Thủ tướng Tây Ban Nha, ồng Pedro Sanchez pà git, Tây Ban Nha geh lam lơh dùl broă lơh tơl làm bè cit sơ nơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 ai làng bol in mờ kờp du\ geh gơtùi sền gàr dùl khà ua\ ngan làng bol tơnơ\ 6 nhai lam lơh. Jat broă rơndap lơh geh Chính phủ Tây Ban Nha ai tơlik, tềng đap mat, lơgar do geh lơh 13 rbô anih cit sơ nơm vaccine tàm gùt ù tiah lơgar do tàm nhai 1, tơnơ\ hơ\ geh rề ơnàng tai.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định