Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/11/2020

VOV4.K’ho- Thủ tướng Canada, ồng Justin Trudeau pa geh jơnau đơs lài, ală hìu sơ nơm tàm lơgar do digơlan gơ ơm tàm bơta gal ir cau kòp tu\ khà cau bơtờp kòp Covid-19 gơguh ua\ nisơna; mơkung hòi jà làng bol sơlơ ơm tàm hìu ua\ den sơlơ niam.

Ua\ càr tàm Canada neh pal ngui ală broă lơh ờ huan ai lòt rê mờ kă bro. Kuang atbồ Y tế công cộng lơgar do, mò Theresa Tam đơs lài, tàm bơta ờ niam ngan rlau jơh, khà gơguh ua\ nisơna digơlan gơguh tus 60 rbô nă cau bơtờp kòp pah ngai.

Kờp bal mờ tu\ ală jơnau ờ huan ai tơrgùm cau geh gàr sùm, ală cau bơ tờp pa pah ngai digơlan gơguh tus 20 rbô nă tàm ngai 31/12 tus, pơn drờm mờ khà hơ đơm 5 rbô nă bè tu\ do.

Cau mblàng K’ Duẩn

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định