Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 18/9/2020

VOV4.K’ho- Lài hơ\, drim ngai 17/9, tàm Hìu duh broă Chính phủ, Mpồl duh broă tàm pơrlòng mờ pà khà jờng dà lơgar neh geh dơ\ pơrjum tơngume bơh bơta đơng lam bơh ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ, Kuang ătbồ Mpồl duh broă dê nàng sền swì jơnau dan pồ pà sră jờng rơ Cau khin cha jak chài lơh broă rài tam gơl pa ai ală mpồl cau mờ cau dùl nă să is bơh ală bộ, gah lơh broă dà lơgar, càr, [òn dờng tàm gùt lơgar dê săc rwah, dan.

Tàm dơ\ pơrjum, Mpồl duh broă neh cribơyai dùl nùs bal, song dơ pă, geh kơnòl nàng gơtùi săc rwah geh ală cau dipal ngan, pơnrơ ngan, geh gơdờp lơh krơh, lơh gơrề mờ lơh gơlik bơta gơn kơnờm dong bơtàu tơnguh ală srơh tàm pơrlòng bơ\t bơtàu mờ sền gàr Dà lơgar. Mpồl duh broă neh bơyai lơh ai sră jăt jơnau sồr nàng jun yal mờ Thủ tướng Chính phủ in sền swì, jun yal mờ Chủ tịch lơgar dan geh kơrnoat pồ pà sră jờng rơ Cau khin cha jak chài lơh broă gơ wèt mờ ală cau geh tơl bơta, tơl jơnau sồr, sră nggal.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định