Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/1/2021

VOV4.K’ho- “Mpồl pal pơn jat tai bơt bơtàu, bơtàu tơnguh mpồl lơh broă ală kấp pràn kơldang, kơ\ kơljap, tam gơl pa tơngume, broă lam lơh bơh mpồl dê, wèt hờ kấp hơ đơm, đềt mềr mờ cau gơtìp sơnơm khih điôxin lơh aniai. Kươmàng là sền gròi tus ală cau geh sră dong kờl bơh dà lơgar, cau ờ pràn”. Do là jơnau sồr bơh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dê tàm dơ\ lơh broă mờ cau gơtìp sơnơm khih điôxin lơh aniai Việt Nam tàm mho 20/1 tàm Hà Nội.

Tơnguh niam nùs nhơm “Tam klac bal- geh nùs nhơm- geh kơ nòl- Tài cau gơtìp sơnơm khih điôxin lơh aniai” tus tu\ do, mpồl cau gơtìp sơnơm khih điôxin lơh aniai neh geh bơta bơtàu tơnguh mhar, geh bơngă pin dờn mơ gơnoar broă geh đơs nền. Kờp jơh bơta pràn tă pơgồp geh tàm ală nam do rlau 2 rbô 600 tơmàn đong, mìng is nam lài geh 370 tơmàn đong, pơgồp bơnah dong cau gơtìp aniai mờ hìu bơnhă tơrmù [à kal ke, tơrmù [à bơta mroat jrùm, brồ guh kis gơ rờm bal mờ  mpồl bơtìan.

Đơs tàm dơ\ lơh broă, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ai tơnggo\ nùs nhơm tam pà mờ kah ưn ngài gơ wèt tus mờ ală cau neh tus bal tam lơh gơtìp sơnơm khih điôxin lơh aniai, kong ua\ roh rui, jê sồt. Thủ tướng ai jơnau đơs bè 2, 3 jơnau dan bơh Mpồl cau gơtìp sơnơm khih điôxin lơh aniai lơgar Việt Nam dê, sồr ală bộ, anih lơh broă jat kơ nòl broă he dê ai tơlik ală broă lơh nàng Thủ tướng sền sơ wì mờ lơh nền.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định