Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho- Ngai 21/1, ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ neh cribơyai tàm điện thoại mờ ồng Scott Morrison Thủ tướng lơgar Australia bè bơta gi\t gơ\p đah 2 lơgar mờ ală broă tàm tiah do, tàm dunia mờ 2 lơgar ndrờm sền gròi. Tàm dơ\ cribơyai tàm điện thoại, ồng Scott Morrison chờ hờp mờ pin dờn Pơrjum dờng cau ala măt gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng, lơgar Việt Nam dê geh lơh geh cồng nha niam bơne\. Ồng Scott Morrison kơ\p kờ` bơta gi\t gơ\p đah 2 lơgar geh tơnguh tus Tam klăc lơh broă bal jo\ jòng tơl làm tàm nam 2023 di dơ\ tơngkah kir sơnrai 50 nam ngai lơh gơs bơta gi\t gơ\p lơh broă bal đah Việt Nam mờ Australia.

Bàr nă Thủ tướng đơs nền nùs nhơm lơh bơyô bal, gi\t wa\ mờ pin dờn bal mờ gơ\p là bơta gơn kơnờm pràn kơldang ngan dong broă lơh broă bal ngai sơlơ geh cồng nha, jrô ơnàng làm uă đah 2 lơgar. Bàr nă Thủ tướng dùl nùs bal pơn jăt tai dong tàm tơrbo\ bal lơh sa đah 2 lơgar; lời tai priă jền mờ dong kờl Việt Nam geh blơi sơnơm vaccine [ă tàm mờ ờdo ờdă; sơlơ lơh broă bal tàm ală mpồl, ală dơ\ pơrjum tàm tiah do mờ tàm dunia.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định