Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/11/2020

VOV4.K’ho - Drim òr (26/11), tàm Hà Nội, pơrjum Bộ trưởng mpồl ASEAN bè broă rơcang sơndră mờ cau tìs gan dà lơgar dơ\ 14 (AMMTC14) mờ tơngu me “Mpồl ASEAN pơgồp bal mờ rơcang gơdờp bal mờ broă sơndră mờ cau tìs gan dà lơgar” mùl màl sơn đờm pơrjum jăt broă lơh pờ tơl^k tơn tàm internet.

Pơrjum do geh sền là dùl tàm ală cơ chế lơh broă bal tòm ngan mờ tơrgùm bal ngan bè broă rơcang sơndră mờ cau tìs gan dà lơgar, gơwèt bơta tòm Chính trị - Bơta lơngăp lơngai bơh mpồl bơtiàn ASEAN dê.

Thủ tướng Chính phủ ồng Nguyễn Xuân Phúc tus mờ geh jơnau đơs chờ gờm pơrjum, mờ đơs, tàm gơnoar bal mờ kơnòl là lơgar lơh kuang atbồ mpồl ASEAN 2020, lơgar Việt Nam neh bal mờ ală lơgar tàm mpồl ASEAN, rơcang gơdờp bal, lơh jăt “jơnau kờ` dơ\ le\ bal” chồl pràn broă tơnguh bơtàu mờ sền gròi geh cồng nha kòp Covid-19, mờ rơcang sơndră mờ tìs gan dà lơgar ngai sơlơ gơguh.

Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc đơs, jơnau hơ lơgar Việt Nam dê lơh ngan jơh pràn bal mờ ală lơgar tàm mpồl bơ\t bơtàu mpồl ASEAN ring lơngai, ring niam mờ tơnguh bơtàu.

Tơnơ\ jơnau đơs gờm chờ bơh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dê, Bộ trưởng Bộ Kuang àng, ồng Tô Lâm, Kuang atbồ mpồl kuang bàng Việt Nam neh đơs mut pơrjum mờ đơng lam dơ\ pơrjum gùt mpồl pơrjum Bộ trưởng ASEAN bè rơcang sơndră cau tìs gan ală lơgar dơ\ 14.

Đơs mut pơrjum, Bộ trưởng Bộ Kuang àng, ồng Tô Lâm đơs loh, do là dơ\ sơn rờp, pơrjum Bộ trưởng ASEAN bè rơcang sơndră cau tìs gan ală lơgar geh bơyai lơh jat broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet. Bộ trưởng Tô Lâm đơs là, bơta do ai go\ bơta rơcang lài, bơta tam klac mờ bơta lơh ngan pràn kơldang bơh ASEAN dê tàm broă chul chồl lơh gơs ală jơnau kờ` ai tơlik, jat jơnau sồr bơh Bộ Kuang àng Việt Nam dê.

Tàm dơ\ pơrjum gùt mpồl, ală kuang bàng neh bal mờ gơp sền sơ wì broă gơlik geh bơh bơta cau tìs gan ală lơgar dê; ring bal ală broă lơh nàng chul chồl ală jơnau kờ` neh ai tơlik tàm broă rơndap lơh bơh mpồl ASEAN dê bè rơcang sơndră cau tìs gan ală lơgar tơngai bơh nam 2016 tus nam 2025; mơkung cih dờp mờ ring bal ală sră nggal bè ală jơnau bơceh bơh ală lơgar geh jơng tàm mpồl dê tàm cơ chế pơrjum Bộ trưởng ASEAN bè rơcang sơndră cau tìs gan ală lơgar.

Cau mblàng Ndong Brawl-K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định