Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- Thủ tướng Chính phủ pa geh sră nggal pơyua ală bộ, gah broă lơh geh gơ rềng mờ Ủy ban Nhân dân ală càr: Quảng Trị, Thừa - Thiên Huế bè broă tơrgùm dong kờl rềs àr, bơsong jơnau gơ lời wơl bơh tơrlah ù tàm tiah hìu ma\i pờ tơlik ồs đèng Rào Trăng 3 càr Thừa Thiên - Huế mờ tàm Mpồl lơh sa – sền gàr dà lơgar 337 gơ wèt Quân khu 4 tàm càr Quảng Trị.

Tiah gơlik geh tơrlah ù tàm càr Quảng Trị

Tàm hơ\, Thủ tướng đơs nền mờ ală Bộ, gah broă lơh mờ ală càr pal tơrgùm dong kờl rềs àr, bơsong jơnau gơ lời wơl bơh tơrlah ù tàm Quảng Trị mờ Thừa Thiên - Huế. Thủ tướng Chính phủ kung pa geh kơrnuat jàu Bộ Tài chính tă ờ sa pria\ 4 rbô tấn phe bơh phe rơcang gàr lài dà lơgar dê ai ală càr: Quảng Bình 1 rbô tấn, Quảng Trị 1 rbô tấn, Thừa Thiên - Huế 1 rbô tấn, Quảng Nam 1 rbô tấn nàng dong kờl làng bol tiah gơtìp trồ tiah lơh aniai, mìu dà ko\ dà cò. Jàu Ủy ban Nhân dân ală càr dờp mờ ngui khà phe geh tă dong kờl nàng gàr niam broă dong kờl di tu\, di cau.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định