Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 11/7/2020

VOV4.K’ho - Bộ trưởng Bộ Giáo dục mờ Đào tạo pa geh sră nggal pơyoa tus ală Sở Giáo dục mờ Đào tạo bè broă tơnguh broă rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu tàm hìu bơsram.

Tơngu me sră nggal cih loh, ală Sở Giáo dục mờ Đào tạo rơcang pơgồp bal mờ ală Sở Y tế mờ anih lơh broă gơrềng bal bơh tơl càr, [òn dờng lơh jăt ờ uă broă lơh kờ` rơcang sền gròi, kơrian di tu\ kòp bạch hầu, ba` lời gơtòp tàm hìu bơsram; Chồl pràn broă lam sồr, bơto bơtê kơnòm bơsram, cau pơgru, kuang bàng, cau lơh broă tàm hìu bơsram bè bơta gơbàn kòp, bơta hoàc huơr bal mờ ală broă rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu.

Lơh jăt ală broă kloh niam rơcang sơndră mờ kòp tàm ală hìu bơsram, gàr niam tiah kis kloh niam, àng sơrdah, geh tơl bơta àng. Broă pơgồp bal bơh hìu bơsram, hìu nhă bal mờ gơnoar atbồ ală càr, [òn dờng pal geh sùm mờ ală broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp, ală broă lơh sền gàr is bơta pràn kơl dang să jan, kloh niam să jan, kloh niam tiah kis neh geh lơh mờ lơh jăk tàm hìu bơsram tàm tơngai do.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng