Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/8/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai 12/8/2020, Ủy ban Nhân dân càr Gia Lai geh sră nggal jàu Sở Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn càr in pơgồp bal mờ Ủy ban Nhân dân kơnhoàl Cư Sê lòt sền, lơh loh bè jơnau broă lơh bơtơ\t dơng dà Pleikeo tàm xã Ayun, kơnhoàl Cư Sê pa lơh gơs, ờ hềt lòt sền nàng ai ngui mơya neh tơrlah tơrlơm jơh. Jơnau là bè do, tàm 2 nam bơh nam 2017- 2018, Ủy ban Nhân dân càr Gia Lai ki\, jàu Ủy ban Nhân dân kơnhoàl Cư Sê in lơh cau tờm bơcri priă lơh broă lơh bơtơ\t dơng dà Pleikeo tàm xã Ayun.

Lơh bơtơ\t khăt bè lơh

Do là broă lơh bơtơ\t dơng dà kấp 4. Kờp jơh priă bơcri lơh là rlau 119 tơmàn đong ai bơh kes priă dà lơgar dê. Jơnau kờ` bơh broă lơh do dê là drơng dà tuh ai 400 lồ kòi in mờ 100 lồ tờm phan tam in, dong làng bol 10 [òn tàm xã Ayun, do là xã tiah 3 kal ke uă ngan bơh kơnhoàl Cư Sê dê, bơtàu tơnguh lơh sa, tơn jơh jơgloh tơrmù r[ah. Broă lơh geh lơh gơs tàm nam 2019.

Uă bê tông tàm ală rbòng dà neh gơplok jơh

Bulah ờ hềt geh lòt sền, jàu ai tiah do in, mơya tu\ do, uă broă lơh tàm broă lơh bơtơ\t dơng dà neh geh jơnau ờdiơng uă ngan. Ủy ban Nhân dân càr Gia Lai sồr Sở Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn càr geh sră yal lài mờ ngai 24 nhai 8 do.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng