Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/9/2020

VOV4.K’ho - Tàm pơrjum dơ\ 48 bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội dê pa do, ală kuang bàng neh ai jơnau đơs bè rơndap lơh adat sền gàr ring lơngai, ờ do ờ dă gùng lòt ù gờl; nrpă jàu Bộ Kuang àng in halà Bộ Bộ Giao thông vận tải in atbồ bơ to bơtê, pơrlòng sră ma\i rơndeh dờp geh ua\ jơnau đơs krơi is. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đơs là, tơngume do gơ rềng tus broă lơh atbồ dà lơgar, sồr Chính phủ pal dờp kơ nòl tàm broă lam lơh đơng lam, tam pà kơ nòl broă. Tàm hơ\, pal tơn jơh, sền sơ wì nền nòn, ngan là ală broă gơ rềng tus mpồl cau lơh broă, pria\ tă lơh; kơ lôi sơ nơng tai mờng chài bơh lơgar ndai dê mừ gùng dà tam gơl gơs broă lơh mpồl bơtìan bơh broă lơh do dê.

 Ală kuang bàng đơs là, broă atbồ bơ to bơtê, pơrlòng, lơh sră ma\i rơndeh gơ wèt gơ noar atbồ cau ma\i rơndeh rơndồ bè: jơnau git wă adat boh lam, bơta chài ma\i rơndeh mờ jơnau git wă lơh jat adat boh lam.. gơ rềng tơn tus ring lơngai, ờ do ờ dă gùng lòt ù gờl, den tàng tu\ tam pà gơs 2 adat boh lam den tơngume do gơ wèt gơ noar bơsong bơh Adat sền gàr ờ do ờ dă gùng lòt ù gờl là dipal. Ring bal jàu Bộ Kuang àng in nàng ring bal broă atbồ bè rơndeh rơndồ mờ cau ma\i rơndeh; atbồ broă lơh jat adat boh lam bơh cau ma\i rơndeh dê dùl bă geh lơh sùm, nền nòn bơh broă bơ to bơtê, pơrlòng, lơh sră ma\i rơndeh mờ tơ nơ\ tu\ geh lơh sră ma\i rơndeh.

Bulah bè hơ\, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ồng Nguyễn Hạnh Phúc sồr pal kơ lôi sơ nơng gùng dà tam gơl gơs broă lơh gùt mpồl bơtìan ai broă lơh bơ to bơtê mờ pơrlòng: “Broă lơh bơto bơtê, pơrlòng, lơh sră ma\i rơndeh geh 3 bơnah broă. Broă bơ to bơtê, pơrlòng gam ngai sơlơ tam gơl gơs broă gùt mpồl bơtìan dê. Halà bol he tơrgùm tàm pơrlòng, lơh sră ma\i rơndeh tơl niam. Pa do, ua\ tiah tờm bơ to bơtê ngui công nghệ thông tin, pơrlòng mờ ma\i tính. Pơrlòng bè hơ\ là niam, ờ gơtìp gơ rềng. Đơs bal, ală tiah tờm bơ to bơtê bol he dê geh tơl bơta nàng lơh broă pơrlòng sră ma\i rơndeh”.

Sền sơ wì rơndap lơh adat, Ủy ban sền gàr dà lơgar mờ sền gàr lơngap lơngai ring bal mờ jơnau cih gơ noar atbồ bơto bơtê, pơrlòng, lơh sră ma\i rơndeh tàm pơ dờn bơh Bộ Giao thông vận tải ai Bộ Kuang àng in. Sồr pơn jat tai kờp sền gơ noar, tơngume tam gơl bơh Rơndap cih adat sền gàr ờ đo ờ dă gùng lòt ờ gờl mờ jơnau rơcang cih adat gùng lòt ù gờl (tam gơl) nàng lơh sir, gàr bơta ring niam, ring bal đah 2 adat do, ờ lời gơlik geh bơta tàm rơndap rơn dồl, ndrờm bal. Bơdìh hơ\ tai, tam cah loh kơ nòl broă atbồ dà lơgar mờ kơ nòl broă lơh jat bơh ală anih lơh broă, mpồl lơh broă geh gơ noar dê nàng gàr niam cồng nha lơh geh, di mờ kơ nòl broă mờ gah broă drơng lơh.

Phó Chủ tịch Quốc hội, ồng Uông Chu Lưu sồr, pal kờp sền nền nòn tài ală lơgar tàm dunia, broă do ờ mìng jàu Bộ Kuang àng in: “Lơh sra\, pơrlòng sră ma\i rơndeh là  jat ua\ lơgar den jàu kuang àng in atbồ, di ngan làh ờ? Ală oh mi pal sền wơl gơ in nền nòn. A` go\ lơgar Lo là Cục gùng lòt ù gờl; Singapore jàu anih drơng broă tàm rài kis làng bol. 2, 3 lơgar den jàu Hiệp hội in. Mỹ den jàu gơ noar atbồ càr in… Ờ di là broă lơi kung jàu mpồl ling, kuang àng in ờ. Adat gam ngui tu\ do cih jàu 3 Bộ là Bộ giao thông vận tải, Bộ Kuang àng mờ Bộ Quốc phòng. Gơ rềng tus sền gàr dà lơgar, sề gàr lơngap lơngai den jàu Bộ Quốc phòng in. Ai gơ rềng tus gùng lòt den pal jàu Bộ Giao thông vận tải in”.

Đơs lơh loh tàm pơrjum, Thứ trưởng Bộ Kuang àng, ồng Nguyễn Duy Ngọc pà git, rơndap lơh adat wèt tus gùng dà gàr niam ală bơta pal geh nàng bơyai lơh pơrlòng, mơkung tơrmù tus khà lơyah ngan rlau jơh bơta lơh sră ma\i rơndeh ờ ngan: “Nùs nhơm bơh Mpồl cih adat dê den bơ to botê là tam gơl gơs broă gùt mpồl bơtìan. Bol he geh ală jơnau cih nàng khi in lơh broă jat gùt mpồl bơtìan. Bơsram tềng lơi kung gơtùi lơm, cau lơi bơto botê kung gơtùi sơl. Cau kờ` cih mat pơrlòng tềng lơi kung gơtùi lơm. Bol hi geh bơyai lơh pơrlòng mờ ai tơlik tơl khà pơrlòng nàng lơh bè lơi, ală cau ma\i rơndeh pal tơl bè sơnam nàng di mờ bơta geh ngan broă ma\i rơndeh tu\ do. Bol hi geh ngui broă pa bơh ală lơgar dê, hơ\ là ai điểm gơ wèt tus mờ mpồl bơyai lơh pơrlòng nàng yal dilah geh tơl bơta. Dơ\ 3, lơh sra\ mai\ rơndeh den bol hi geh lơh bè lơi nàng tơrmù tus khà lơyah ngan rlau jơh bơta lơh sra\ ma\i rơndeh ờ ngan. Tàm broă atbồ mờ lơh sră ma\i rơndeh den bol hi go\ là gơtùi rơcang rlau tàm broă sră ma\i rơndeh ờ ngan”.

Phó Chủ tịch Quốc hội, ồng Đỗ Bá Tỵ đơs là, rơndap lơh adat geh ua\ bơta pa, gơ rềng tơn tus làng bol, cau ma\i rơndeh, geh mpồl bơtìan sền gròi ngan. Den tàng pal pơn jat tai kờp sền, gàr niam bơta lam lơh ngan ngồn, ring bal, [ươn [ùai, tam gơl pa sră nggal hành chính, tơrmù [à kal ke làng bol in; gàr niam bơta ring bal mờ ală adat boh lam ndai geh gơ rềng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sồr, Chính phủ pơn jat tai lơh loh nàng yal Quốc hội in sền sơ wì, lơh nền là gàr bè ờs adat gam ngui tu\ do halà tam cah gơs 2 rơndap lơh adat.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định