Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 11/1/2021

VOV4.K’ho– Văn phòng Quốc hội pa bơyai lơh pơrjum kuang bàng, công chức, viên chức mờ tơn jơh broă lơh nam 2020, lam lơh kơnòl broă nam 2021. Đơs tàm pơrjum, Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân đơs là, tàm nam lài, Văn phòng Quốc hội neh geh ală bơta gơguh jak niam ngan tàm broă lam lơh kơnòl broă, ai tơnggo\ nùs nhơm geh kơnòl ua\, jơh nùs mờ broă lơh, bơceh pa nàng kơ lôi sơ nơng, ai jơnau jơnau đơs, cribơyai ua\ tơngume kuơmàng, lơh gơs niam kơnòl broă.

Nam 2020 lơh tềl dùl niam lơh broă duh hồl, geh cồng nha, geh ua\ tam gơl pa bơh Quốc hội dê mờ khà ua\ ngan ală adat boh lam, nghị quyết geh ai tơlik; ua\ tơngume, broă lơh kuơmàng geh sền sơ wì di tu\, lơh jat jơnau kờ`, jơnau sồr jal mhar bơh rài kis dê; broă lơh lùp mờ hơ jơnau lùp, sền gròi tơngume pơn jat tai lơh gơlik ală tam gơl niam ngan tàm broă atbồ bơh dà lơgar dê kung bè tàm rài kis mpồl bơtìan. 

                                           Văn phòng Quốc hội bơyai lơh pơrjum tơn jơh broă lơh nam 2020

Quốc hội neh lơh gơs niam ngan kơnòl broă dờng màng nam Chủ tịch AIPA 2020 mờ bơta tờm là cồng nha bơh Đại hội đồng AIPA 41; bal mờ ală tă pơgồp kuơmàng, jơh nùs, geh cồng nha, lơh niam rlau tai ua\ tơngume nàng pơn jat tai lơh sir ală jơnau rơcang cih sră nggal yal Pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê; rơcang lài lam lơh ală broă rơcang lài ai broă lơh tơn jơh tơngai lơh broă khóa 14, te\ khà kuang bàng Quốc hội khóa 15, kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026.

Quốc hội neh bơyai lơh cồng nha pơrjum dơ\ 9 mờ dơ\ 10 mờ ală cồng nha niam bơne\, ua\ tềl tam gơl pa, ờ mìng bè broă bơyai lơh mờ gam tàm ală tơngume geh Quốc hội cribơyai, sền sơ wì, lơh nền di mờ bơta geh ngan tàm rài kis, ai tơnggo\ tơl làm ală jơnau dan bơh cau te\ khà dê, kung bè ai tơlik ua\ broă lơh kuơmàng, gơtùi lam lơh ngan ngồn. Nam 2020, bulah kòp bơ tờp gơlik geh kal ke, Quốc hội kung gam bơyai lơh geh cồng nha ua\ broă lơh mờ lơgar ndai kuơmàng bal mờ ală broă lơh li la, ngac ngar, bơceh pa, tàm hơ\, geh ală pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet mờ ua\ broă lơh, rơndap broă tam gơl pơn drờm mờ bơyai lơh pơrjum tơrgùm bal ờs mờng, mờ pơn rơ ngan là ală broă lơh bơh nam Chủ tịch AIPA 2020 dê.

Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân đơs nền: “Tàm nam lài, Văn phòng Quốc hội neh geh ală tam gơl niam ngan tàm broă lam lơh kơnòl broă, ai tơnggo\ nùs nhơm geh kơnòl ua\, jơh nùs mờ broă lơh mờ tơnguh ua\ ngan bơta ngac ngar, bơceh pa nàng kơ lôi sơ nơng, ai tơlik jơnau đơs jơnau sồr, cribơyai ua\ tơngume kuơmàng, tàm hơ\ geh ală broă pa, kal ke, ờ hềt geh bơh lài, bal mờ ală broă lơh ngac ngar, dipal nàng bơsong kal ke, lơh gơs niam kơnòl broă”.

                                       Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội pà bùng bi tàm pơrlòng bơh Chính phủ dê

Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân đơs nền, nam 2021 là nam tàm pơ dờn tơngai lơh broă, tàm hơ\ geh tàm pơ dờn đah 2 tơngai lơh broă Quốc hội, geh ua\ kơnòl broă kuơmàng mờ ală jơnau sồr, jơnau kờ` ua\ tàm tu\ tơngai lơgar he pơn jat tai pal kong mờ ua\ kal ke, bơta lòng dờng bè sơndră mờ kòp Covid-19; gờm chờ pơrjum dờng Đảng dơ\ 13 rơcang mut lơh tàm ngai 25/1, do là broă chính trị kuơmàng; tơn jơh tơngai lơh broă Quốc hội khóa 14 tàm pơrjum dơ\ 11 tàm nhai 3; te\ khà Quốc hội mờ Hội đồng Nhân dân ală kấp tàm ngai 23/5; Quốc hội khóa 15 geh sền sơ wì, lơh nền rơndap tap sèng mpồl kuang bàng duh broă mờ pồ, ki\ ring bal kuang bàng dờng màng tàm mpồl duh broă dà lơgar; lơh nền ală broă rơndap lơh 5 nam tơngai bơh nam 2021 tus nam 2026. Bơh hơ\ ai go\ kơnòl broă bơh nam do dê là kơn jơ\ kơn jut ngan mờ geh bơta krơi is, den tàng sồr Văn phòng Quốc hội pal lơh ngan, rơcang lài, bơceh pa rlau tai den hơ\ sồng gơtùi lơh gơs kơnòl broă geh jàu.

Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân sồr: “A` tơngkah ală oh mi pơn jat tai lam lơh niam ală broă lơh mblàng yal, lơh kuang bàng, đảng viên in mờ ală rơnàng làng bol git ua\ bè Ngai te\ khà sơn rờp bơh Quốc hội dê, jờng rơ mờ kah ưn ngài dà kơl hề, bơta tă pơgồp dờng màng bơh Quốc hội Việt Nam dê gơ wèt tus mờ broă lơh kac màng bơh dà lơgar dê. Pơgồp bal cribơyai, drơng broă Hội đồng te\ khà dà lơgar, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rơcang niam mờ bơyai lơh geh cồng nha dơ\ te\ khà Kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ đơng lam, pơlam broă lơh te\ khà kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026, gàr broă chính trị kuơmàng do geh bơyai lơh ring bal dùl nùs, di mờ adat boh lam, ờ do ờ dă, tềm pềr mờ ngan ngồn gơ gơs là ngai chờ dờng bơh jơh gùt làng bol dê”.

Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân kơp kờ`, Văn phòng Quốc hội pal pơn jat tai tam gơl pa, tơnguh cồng nha broă cribơyai, drơng broă lơh bơh Quốc hội dê. Kuơmàng nam do geh bơta tàm pơ dờn đah 2 khóa Quốc hội, den tàng Văn phòng Quốc hội mờ bơta [uơn là anih lơh broă hành chính kơ\ kơljap, tàm pơ dờn, geh ua\ mờng chài drơng broă Quốc hội pal tơnguh gơnoar broă là anih cribơyai, dong broă pin dờn ngan, chồl pràn kơ lôi sơ nơng jrô ơnàng, rơcang lài ai tơlik jơnau sồr, jơnau đơs, cribơyai, drơng broă khóa hội khóa 15 lam lơh di tu\, geh cồng nha rlau tau ală kơnòl broă, gơnoar broă jat jơnau cih bơh Sơnua boh lam, kơrnuat boh lam dê, pơgồp bơnah bal mờ mpồl lơh broă chính trị lam lơh geh cồng nha Nghị quyết pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê.

Di tu\ do, Văn phòng Quốc hội neh bơyai lơh jàu bùng bi tàm pơrlòng bơh Chính phủ, Bằng khen bơh Thủ tướng Chính phủ dê mờ ală khà jờng tàm pơrlòng pà ală mpồl cau, cau dùl nă să geh cồng nha jak ngan tàm broă lơh nam 2020 in.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định