Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/12/2020

VOV4.K’ho- Viện bơta niam kơphe pa jàu gơnoar ai Kong ti Cổ phần sền sơ wì mờ dờp phan bơna Việt Nam lơh mpồl lơh broă bal tàm lơgar lơh sră dờp kơphe bơkah tàm lơgar Việt Nam. Jat hơ\, Kong ti cổ phần sền sơ wì mờ dơpf phan bơna Việt Nam geh Viện bơta niam kơphe jàu gơnoar sền sơ wì mờ lơh sră dờp kơphe bơkah bal mờ ală jơnau yal bơta niam geh gơ rềng jat jơnau cih bơh Viện bơta niam kơphe dê. Ala mờ pơyua mẫu hờ lơgar ndai bal mờ ală bơnah pria\ tă kas ngan, bơh tu\ do, cau lơh kơphe Việt Nam gơtùi pơyua mẫu kơphe tàm lơgar Việt Nam tơn nàng sền sơ wì bơta niam mờ geh lơh sră dờp kơphe bơkah dilah geh tơl ală jơnau sồr bơh Viện bơta niam kơphe dê. Việt Nam là lơgar pa ngan rlau jơh geh Viện bơta niam kơphe jàu gơnoar lơh sră dờp kơphe bơkah. Viện bơta niam kơphe là mpồl lơh broă ờ kờp tus pria\ cồng lơh broă tàm dunia nàng tơnguh bơta niam kơphe mờ rài kis bơh ală cau lơh sa dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định