Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/11/2020

VOV4.k’ho - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr Dak Lak mò H’ Kim Hoa Byă pà g^t, tàm ală nam do, Uỷ ban Mặt trận dà lơgar ală cấp tàm càr Dak Lak neh geh uă broă lơh ngan tàm broă lam sồr tă priă dong kờl “Kes priă tài cau rơ[ah” mờ bơyai lơh ală broă dong kờl, drơng gàr ai cau rơ[ah in.

Bơh nam 2016 tus tu\ do, Uỷ ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam ală cấp tàm càr neh lam sồr tă geh mờr 73 tơmàn đong. Kuơ màng, tàm bàr dơ\ lam sồr rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 tàm càr, Uỷ ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr Dak Lak neh dờp geh rơlao 9 tơmàn đong nàng dong kờl broă rơcang sơndră mờ kòp.

Tàm dơ\ mìu dà tih dà cò pa do, càr Dak Lak kung neh dờp geh rơlao 9 tơmàn đong mờ 14 tấn phe dong kờl ală cau gơtìp tàm ală càr tiah tàm gùl lơgar sơrlèt mờ kal ke, ring niam rài kis.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định