Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/11/2020

VOV4.K’ho- Poh lài, tàm [òn dờng Dà Làc, càr Lâm Đồng, Bộ Kế hoạch mờ Đầu tư pơgồp bal mờ Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng bơyai lơh pơrjum ai jơnau đơs bè jơnau yal kuơmàng broă rơndap lơh bơtàu tơnguh lơh sa mpồl cau, hợp tác xã tơngai bơh nam 2021 tus nam 2030.

Tus bal pơrjum, kuang bàng bơh 8 càr geh: Lâm Đồng, Dak Lak, Dak Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai mờ [òn dờng Hồ Chí Minh neh tơrgùm cribơyai, tă pơgồp ua\ jơnau đơs, jơnau sồr gơ rềng tus broă tam gơl pa broă lơh sa, kă bro, tơnguh bơta pràn tàm pơrlòng, cồng nha lơh broă bơh mpồl lơh sa mpồl cau, hợp tác xã dê.

Ồng Lê Văn Ba, Kuang atbồ Hợp tác xã An Phú, kơnhòal Đức Trọng, càr Lâm Đồng geh jơnau đơs: “Bol hi kơp kờ` dà lơgar bơt bơtàu ală tiah tờm nàng dong kờl ală hợp tác xã, ală hìu bơnhă lơh broă sa, ală hìu bơnhă geh jơng tàm hợp tác xã nàng khin in geh tơl jơnau git wă, bơta chài nàng khi in lơh jat jat tàm tơngai tu\ do là lơh sa mut gơ rờm bal. Bè lơh sa suơn sre công nghệ cao tu\ do bol he gam ờ tơl phan bơna, phan bơna tàm do ờ mìng là gùng lòt, ù tiah tai mờ là phan bơna công nghệ, internet, ală broă drơng ală bè công nghệ pa tu\ do den gam ờ tơl. Mờ kuơmàng tàm broă lơh sa tu\ do tàm lơgar he den công nghệ lơh gơlik ua\ ờ geh cau sền gròi, bơta do den bol he gam ờ geh cồng nha”.

Ồng Nguyễn Tấn Tạo, Phó Kuang atbồ thường trực lơh bal pơndiang phan sồ 15 tàm [òn dờng Hồ Chí Minh đơs là, nàng Hợp tác xã bơtàu tơnguh geh cồng nha den ală anih lơh broă dà lơgar pal sền gròi rơndap ai lài, ngui geh cồng nha kes pria\ dà lơgar tàm broă dong kờl ală mpồl lơh sa bal, mơkung pal loh làng, song dơpă mờ pria\ bơcrri is: “Sồr ală sở, ală Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải hơ\ sồng Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn pal pơgồp bal jơh nùs tàm broă lam lơh ală broă dong kờl, rơndap broă do. Nàng ală hợp tác xã mờ mpồl tam klac bal Hợp tác xã Việt Nam lam lơh ai ală hợp tác xã in git ală rơndap broă, ală broă dong kờl nàng gơ in ngan ngồn mờ ngui ai tơngai bơh nam 2021 tus nam 2030 in nàng lơh sa mpồl bal mờ hợp tác xã tàm lơgar he in bơtàu tơnguh kơ\ kơljap”.

Jat jơnau rơcang cih, rơndap broă bơtàu tơnguh lơh sa mpồl cau, hợp tác xã tơngai bơh nam 2021 tus nam 2030 tơlik jơnau kờ` bal là jơh gùt lơgar geh pơgap 140 rbô mpồl lơh bal, 45 rbô hợp tác xã, 340 mpồl tam klac hợp tác xã tàm nam 2030. Tàm hơ\ geh rlau 5 rbô hợp tác xã ngui công nghệ cao tàm broă lơh sa mờ tac phan lơh gơs. Mơkung sơlơ lơh bal jat ròt bơta kuơ lơh geh đah mpồl lơh sa kă bro mờ hợp tác xã, lơh ngan geh pơgap 50% hợp tác xã lơh sa suơn sre lơh bal mờ mpồl lơh sa kă bro jat ròt bơta kuơ lơh geh. Bơsong jơh ală hợp tác xã neh ơm ờ lơh broă mờ ală hợp tác xã ờ hềttam gơl jat Adat Hợp tác xã nam 2012.

Ồng Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch mờ Đầu tư pà git, Bộ geh cih dờp mờ tơrgùm ală jơnau đơs nàng lơh sir jơnau rơcang cih lài mờ tu\ yal Chính phủ in sền sờ wì: “Tàm tơngai 10 nam tus, jat a` den ală broă dong kờl do kung pal geh pơn jat tai sền gròi bal mờ ală broă dong kờl bơ tơl. Tàm hơ\, ală broă lơh bơ tơl do a` go\ là bol he geh tơrgùm tàm broă tă bơsong ală kal ke tàm broă geh càn pria\ ngân hàng bơh ală hợp tác xã dê. Mơkung là broă lơh jàu ù ai ală hơph tác xã in geh tơl bơta bè phan bơna gơtùi lơh broă geh cồng nha tàm tơngai tus”.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định