Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/9/2020

VOV4.K’ho- Tàm dùl dơ\ pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet pa do, ală Bộ trưởng Thương mại mpồl 20 rài lơh sa bơtàu tơnguh mờ pa pơn rơ lam lài dunia (G20) pa hơ geh lơh ngan jơh nùs jơh pràn nàng bơtàu tơnguh wơl rài lơh sa gùt plai ù gam gơtìp gơ rềng tài bơh kòp dờng Covid-19.

Tàm jơnau yal bơr bal geh ai tơlik, ală Bộ trưởng Thương mại G20 đơs nền, tàm tơngai kuơ màng do, kă bro mờ bơcri priă pal geh kơnòl broă là jơnau kờ` bơh gơguh lơh sa mờ ai geh broă lơh dê, hơ sơlơ tơnguh lơh broă bal dunia nàng kờ` sơn dră mờ ală bơta lòng gam geh tàm tơngai bơta kòp gơlik geh kal ke tàm gùt plai ù. Ală Bộ trưởng kung đơs nền geh “ ngui jơh ală broă lơh geh tu\ do nàng kờ` tơrmù hoàc huơr bè lơh sa-mpồl bơtìan bơh kòp dờng dê” kung bè “bơtàu tơnguh wơl lơh sa gùt plai ù”

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định