Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/9/2020

VOV4.K’ho- Jăt gah mblàng yal jơnau lơgar Australia dê yal, ồng Scott Morrison Thủ tướng lơgar Australia gam geh broă rơndăp lơh lòt còp lơgar Nhờk tàm nhai 11 mờ gơ gơs là kuang đơng lam bồ lơgar ndai bơh sơnrờp tìp măt mờ Thủ tướng pa lơgar Nhờk dê là ồng Yoshihide Suga.

Sră báo “Cau Australia” pà gi\t, tơnơ\ tu\ geh lơh dơ\ te\ khà Kuang ătbồ lơgar Mỹ, tàm pơgăp tu\ tơngai bơh bồ nhai tus gùl nhai 11 tus, ồng Scott Morrison geh lòt còp lơgar Nhờk.

Lài hơ\, Australia mờ Nhờk neh geh broă rơndăp lơh ai dơ\ lòt còp do in bơh bồ nam do, mơya tài bơh gơbàn kòp Covid-19 den tàng dơ\ lòt còp gơtìp lời te\.

Dơ\ lòt còp do ờ mìng pà go\ bơta lơh ngan jơh nùs bơh jơh bal 2 lơgar Australia mờ Nhờk dê tàm broă sơlơ lơh niam rlau tai bơta gi\t gơ\p đah 2 gah mờ gam tơngo\ bơta wèt sền jrô ơnàng rlau bơh 2 lơgar dê tàm broă pơgồp bal tài jơnau kờ` kơnhoàl ù tiah do kơ\ kơl jăp lơngăp lơngai mờ pas gơs.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định