Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/11/2020

VOV4.K’ho- Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng neh geh Chỉ thị ơm ờ ai lơh tai sră cơng tàng ai ală anih nhơl chờ lơh broă sa sươn sre in tài bơh bơta gơbàn ờ niam bơh bàr pe tiah, anih nhơl chờ dê mờ bàr pe bơta kòl yan tàm ală tu\ bơtàu tơnguh broă lơh nhơl chờ do.

Nàng bơsong broă do, Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng neh sồr ală sở, gah lơh broă geh gơrềng bal pơgồp bal tă bơsong ală bơta kòl yan nàng pơn jăt tai bơtàu tơnguh broă lơh nhơl chờ lơh sa suơn sre.

Tu\ do, tàm ù tiah càr Lâm Đồng dê geh 33 tiah, anih nhơl chờ lơh sa sươn sre geh pà sră cơng tàng, tàm hơ\ [òn dờng Dà Làc geh 10 tiah, anih neh pà sră geh gơnoar ngui ù sơnđan măt Dà Làc bơtòm tơrgùm crih crài bơh ù tiah niam dê’.

Bơdìh hơ\ tai, tàm ù tiah [òn dờng Dà Làc mờ ală kơnhoàl rềp bal gam geh gi\t nđờ jơ\t tiah, anih nhơl chờ lơh sa sươn sre pa geh lơh. Tài pa lơh den tàng broă lơh nhơl chờ do mpờl go\ uă bơta ờ hềt niam, bè: uă tiah nhơl chờ gơ tam gơl gơs anih ơm apah, ală tiah nhơl chờ ờ go\ geh ală hìu jă brê, hìu um, hìu [ềp, tiah ràng tơlik phan den tàng kal ke gơhòi gơ jà năc lòt nhơl, ală hìu bơnhă lơh broă sa sươn sre geh bă ù dùl êt kung lơh broă nhơl chờ lơh sa sươn sre sơl…

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định