Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 18/9/2020

VOV4.K’ho- Drim ngai 17/9, Liên đoàn Lơh broă càr Dăk Lăk pơgồp bal mờ bàr pe mpồl lơh sa kă bro nhơl chờ tàm càr ki\ hơ broă lơh hơ pơrgon lơh broă bal tơngai bơh nam 2020- 2023. Tàm dơ\ ki\ hơ, Liên đoàn Lơh broă càr Dăk Lăk mờ ala măt kuang đơng lam bồ 3 mpồl lơh sa kă bro là Công ty Cổ phần nhơl chờ Dăk Lăk, Công ty TNHH bơcri priă nhơl chờ Đặng Lê mờ Công ty Cổ phần nhơl chờ mpồl bơtiàn Ko\ Tam neh ki\ hơ lơh jăt uă broă dong kờl gơ wèt mờ cau tàm mpồl công đoàn tu\ ngui ală drơng broă ala bơh mpồl lơh sa kă bro dê.

Jăt mờ hơ\, ală công ty nhơl chờ geh tơrmù bơh 10 tus 50% priă tă gơ wèt mờ tơl broă drơng ala nhơl chờ loh làng ai cau tàm mpồl công đoàn mờ cau lơh broă in. Nàng geh dờp bơta dong kờl, năc lòt nhơl mìng pal geh sră cau tàm mpồl công đoàn halà geh sră ki\ măt bơh Mpồl đơng lam Công đoàn tiah he dê lơh broă là di.

 Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định