Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/11/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai 24/11, tàm hìu duh broă Chính phủ dê, Mpồl đơng lam ờdo ờdă mờ lơngăp lơngai internet dà lơgar neh tơlik măt mờ pơrjum dơ\ sơnrờp bơh bơta đơng lam bơh ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ dê, mơkung là Kuang ătbồ Mpồl đơng lam. Tàm dơ\ pơrjum, Mpồl đơng lam neh đơs bè bơta ờdo ờdă, lơngăp lơngai internet; ai jơnau đơs bè Broă lơh broă nam 2020 mờ nam 2021 bơh Mpồl đơng lam dê mờ jơh bal tu\ tơngai 5 nam pơn jăt tai.

Đơs pơndu\t dơ\ pơrjum, ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ sồr ală kuang bàng tàm Mpồl đơng lam, Bộ Kuang àng bal mờ gơnoar broă là Anih lơh broă sùm Mpồl đơng lam, Cơldu\ lơh broă Mpồl đơng lam mờ ală bộ, gah lơh broă dà lơgar geh gơrềng bal mhar lơh jăt ală broă lơh sền gàr ờdo ờdă, lơngăp lơngai internet, ngan là tu\ bol he gam wèt tus bơyai lơh Pơrjum dờng cau ala măt gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê, te\ khà Quốc hội khoá XV mờ te\ khà Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021- 2026.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định