Gơnoar at bồ lơgar pa  tơlik ngui kơrnuat pa, geh cih mut ngui ờ ua\ bơta bơh adat wa\ làng bol. Do la dùl broa\ lơh pa di pal ngan mờ bơta kơp kờ` bơh ua\ làng bol. Nền nòn bè kơnòl, gơnoar broa\, rơndap broa\,  bơyai lơh bơh Mpồl wa\ làng bol ala\ kơna\ geh mut lơh bè lơi.

Jăt Kơrnuat, cau đơng lam bồ anih lơh broă di Gơnoar atbồ lơgar, mpồl lơh broă dà lơgar crơng gơs pal đơng lam atbồ, lam lơh broă lơh wa\ làng bol bơh anih lơh broă mờ mpồl lơh broă he dê; să tờm mu\t lơh broă wa\ làng bol ê\t ngan rlau jơh là bơh dùl ngai tàm dùl nhai tàm anih wa\ làng bol bơh anih lơh broă, mpồl lơh broă he dê. Cau đơng lam bồ anih lơh broă di Gơnoar atbồ lơgar, mpồl lơh broă dà lơgar crơng gơs; mu\t lơh wa\ làng bol ni sơna tàm ală tu\: dilah broă dờng, kal ke, geh uă cau tus bal, gơ rềng tus kơ nòl bơh uă anih lơh broă, mpồl cau, mpồl lơh broă dê, halà jơnau đơs bơh ală anih lơh broă, mpồl cau, mpồl lơh broă dê gam ờ ring bal; broă dilah ờ đơng lam, sền sơ wì di tu\ digơlan gơlik geh jơnau gơlời wơl ngòt rơ ngơ\t halà digơlan gơlam tus lơh aniai phan bơna bơh dà lơgar dê, bơh mpồl cau dê, lơh aniai tus màng kis, jơtài bơh làng bol dê, aniai tus bơta ngăp lơngai gùng dră bal, rơndăp tăp sèng, ờdo ờdă gùt mpồl bơtiàn…

Tu\ wa\ làng bol, cau đơng lam bồ anih lơh broă, mpồl lơh broă pal geh jơnau đơs hơ bè broă bơsong broă ai làng bol in. Dilah ờ hềt gơtùi hơ geh tơn, den đơng lam anih lơh broă, mpồl cau, mpồl cau lơh broă, kuang bàng cau lơh broă sa priă nhai dà lơgar gơ wèt gơnoar atbồ bơh he dê di tu\ sền sơ wì, bơsong mờ yal ai làng bol in gi\t tu\ jiơ hơ.

Tu\ jiơ wa\ làng bol bơh ală anih lơh broă, mpồl cau tus bal wa\ làng bol tàm Hìu lơh broă wa\ làng bol pal geh lir loh làng. Cau wa\ làng bol geh kơ nòl wa\ làng bol jăt tu\ jiơ wa\ làng bol neh geh yal. Dilah wa\ làng bol ni sơna lơh jăt jơnau jàu kơ nòl bơh Kuang atbồ Mpồl wa\ làng bol dê halà jăt jơnau sồr bơh kuang bàng đơng lam bồ anih lơh broă, mpồl cau he dê.

Bơdìh hơ\ tai, kơrnuat kung cih loh làng kơ nòl, gơnoar, rơndăp tăp sèng, lam lơh bơh Mpồl wa\ làng bol ală kơnă bơh dà lơgar, càr, kơnhoàl; kơrnuat pơ gồp bal lơh broă wa\ làng bol tàm hìu duh broă wa\ làng bol…Kơrnuat do geh mu\t ngui bơh ngai 15 nhai 8 nam 2014 do.

                                                                          Cau mblàng Lơ Mu K’ Yến.

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định