Gơnoar at bồ lơgar pa tơlik kơrnuat sồ 44 nam 2014 bơh Gơnoar at bồ lơgar geh cih bè khà pria\ ù. Kơrnuat do geh cih loh ala\ broa\ lơh coh khà pria\ ù, lơh geh, rơndap niam khà pria\ ù, sra\ pria\ ù, ai go\ pria\ ù nền  nòn mờ broa\ lơh  dong pơlam kờ` git pria\ ù. Pơnjat hơ\, geh 5 broa\ lơh kờp du\ pria\ ù. 5 broa\ lơh  kờp du\ pria\ ù la: Pơr lòng tơn, geh tơmù bà, pria\ geh, pria\ jơng kah, khà sồ rơndap niam pria\ ù.

Mùl màl, broă lơh tàm pơndrờm tơn geh ngui nàng lơh khà priă ù tu\ tàm drà kă bro geh ală bă ù tàm pơndrờm neh kă bro tàm drà, tàm pơr lòng geh khà priă gơnoar ngui ù. Broă lơh tơrmù kờp geh ngui nàng lơh khà priă tus mờ bă ù geh phan bơna geh bal tàm ù tàm tu\ dilah geh tơl sră nggal bè khà priă ù mờ phan bơna geh tàm ù ndrờm bal mờ bă ù kờn lơh khà priă neh tăc bro tàm drà, tàm pơr lòng geh khà priă gơnoar ngui ù. Ai broă lơh priă lơh geh geh ngui nàng lơh khà priă tus mờ bă ù gi\t geh ală bơnah priă lơh geh, priă tă lơh bơh broă ngui ù.

Kơrnuat kung cih nền cê măt khà priă ù jăt ală tiah lơh sa, tiah drà. Jăt hơ\, măt khà priă ù cih nền cê tus 7 tiah lơh sa (Tiah dòr bơnơm mờ tiah kơh bơ nơm đah tô dà lơgar, tiah ring dà dờng Hồng, tiah đah tô tàm gùl lơgar, tiah kềng dà lềng đah jum tàm gùl lơgar, tiah Tây Nguyên, tiah đah jum măt tơngai lik dà lơgar, tiah ring dà dờng Cửu Long). Broă cih măt khà priă ù lơh broă sa sươn sre, ù ờ lơh broă sa sươn sre tàm bòn lơgar bơh tơl tiah lơh sa geh git jăt 3 bơta ntum tiah ring, ntum tiah dòr bơ nơm, mờ tiah kơh bơ nơm. Ai măt khà priă ù tàm tiah drà geh tam pà jăt 6 bơta; Tiah drà dờng màng; tiah drà I, tiah drà II, tiah drà III, tiah drà IV, tiah drà V. Broă cih măt khà priă ù ờ lơh broă sa sươn sre tàm tiah drà geh gi\t jăt tiah lơh sa mờ bơta tiah drà.

Kơrnuat cih loh, tu\ khà priă ù uă ngan tàm drà gơguh bơh 20% rlau hơđăng pơndrờm mờ khà priă ù jơnhoa ngan rlau jơh hala gơmù bơh 20% rlau hơđăng pơndrờm mờ khà priă ù ê\t ngan rlau jơh tàm măt khà priă ù tàm pơgăp tu\ tơngai bơh 180 ngai rlau hơđăng den Gơnoar atbồ lơgar tam gơl wơl măt khà priă ù. Măt khà priă ù geh ngui lơh cơng tàng nàng anih duh broă làng bol kơnă càr lơh măt khà priă ù tàm bòn lơgar. Bè khà priă ù tàm măt khà priă ù, kơrnuat cih, khà priă ù tàm măt khà priă ù cih jăt kơrnuat pal jăt ù gơ wèt bơta ù lơi den ngui măt khà priă ù bơh bơta ù hơ\ dê jăt jơnau cih mờ pal dipal mờ măt khà priă ù.

Gơ wèt mờ ù ơm tàm tiah drà; ù kă bro, broă lơh ala tàm tiah drà; ù lơh sa, ù kă bro ờ lơh broă sa sươn sre ờ di là ù kă bro, broă lơh ala tàm tiah drà geh tơl pràn lơh gơlik cồng nha uă, geh bơta pràn tàm broă ngui ù lơh măt ù lơh sa, lơh sa kă bro, kă bro, broă lơh ala den jăt tàm bơta geh ngan tàm bòn lơgar. Anih duh broă làng bol kơnă càr geh cih khà priă ù jơnhoa rlau mơya ờ uă 30% pơndrờm mờ khà priă ù jơnhoa ngan rlau jơh bơh bal dùl bơta ù tàm măt khà priă ù; tàm tu\ dilah cih khà priă ù jơnhoa rlau 30% den pal yal mờ Gah phan geh is mờ tiah ơm kis dà lơgar in sền sơ wì, geh kơrnuat. Gơ wèt mờ ù lơh sa sươn sre tàm bòn làng bol ơm kis, tàm nhàr ù tiah ătbồ sơnah bòn dê den jăt tàm bơta geh ngan tàm bòn lơgar, anih duh broă làng bol kơnă càr geh cih khà priă ù jơnhoa rlau mơya ờ uă rlau 50% pơndrờm mờ khà priă jơnhoa ngan rlau jơh bơh bal dùl bơta ù tàm măt khà priă ù…Kơrnuat do geh ai ngui bơh ngai 1 nhai 7 nam do.

                                                Cau mblàng Lơ Mu K’ Yến.

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định