Broa\ lơh ngui chế phẩm sinh học tus mờ kòi sre tàm ntum Ngọc Réo, kơnhoàl Đak Hà, càr Kon Tum neh cèng geh cồng nha lơh sa jơnhua tus kòi sre tàm tiah làng bol kòn cau.

Bu\ lah neh lơh kòi sre bơh git nđờ jơt nam do, tài bơh bơhìan mờng ờ ngui phơng chuờng mờ ờ geh pria\ blơi phơng hoá học nàng tuh tàm sre den tàng kòi geh tàm sre tàm ntum Ngọc Réo, kơnhoàl Đak Hà, càr Kon Tum geh êt ngan, mìng geh bơh 3-5 tạ tàm dùl sào. Tềng đap bơta do,  kơnhoàl Đak Hà, càr Kon Tum neh ai ngui broa\ lơh ngui chế phẩm sinh học AH bơh mpồl lơh phơng Thanh Hà nàng tơngguh cồng nha lơh geh mờ khà kòi sre tàm ntum Ngọc Réo, dong làng bol kòn cau Sêdang Sêdra\ tàm do geh bơtàu tơngguh geh, bơtàu tơngguh rài kis.

Bơh bơta mùl màl mut lơh broa\ lơh ai go\, kòi tơnhàu geh ua\ rlau go\ ngan, khà pria\ ngui  mờ tơngai lơh broa\ gơmù mờ bơta sơndra\ mờ kòp bơh kòi sre geh bơtàu tơngguh. Bè broa\ lơh 5 sào sre lơh kòi bơh bi A Quyết kis tàm bòn Đak Phí, ntum Ngọc Réo, lài do bulah gam ngui sơntìl kòi pa geh blơi bơh kơnhoàl, mơya tơl kàl hìu nha\ bi kung mìng geh 2 tấn kòi,  tơnơ\ geh ngui chế phẩm sinh học nàng sơng ka sền gàr kòi sre, hìu nha\ bi neh geh tơnhàu kòi ua\ rlau 4 tấn kòi. Bi A Quyết đơs: "Bơh tu\ chế phẩm sinh học geh ngui tàm kòi sre, a` neh ngui mờ go\ cồng nha niam ngan rlau, go\ gar kòi sa\ rlau. Tơnơ\ do a` gam geh ngui chế phẩm sinh học do nàng tơngguh cồng nha geh  tơnhàu".

Broa\ ngui chế phẩm sinh học AH gam dong tus kòi sre tàm ntum Ngọc Réo tơngguh pràn sơndra\ mờ kòp, tơnguh bơta kong mờ trồ prang. Ồng A Rúi geh dùl ba\ sre tàm tiah gơbàn ờ tơl dà, den tàng kòi sùm gơbàn gơ cap rơyas, kòi pàl, tơnhàu êt ngan, kàl pa do,  bơh 4 dơ\ [ồm chế phẩm sinh học mờ dùl dơ\ tuh phơng hoá học, ba\ kòi sre do geh hòn gơs ngan. Ồng A Rúi đơs: "Lài do, ba\ sre do mìng geh 9 bào, 10 bào, tu\ do ngan la geh tus 12, 13 bào. Tus nam tơnơ\, a` geh pơnjat tai ngui".

Bơh geh sền wơl broa\ lơh ngui chế phẩm sinh học tàm ntum Ngọc Réo, kơnhoàl Đak Hà, càr Kon Tum tàm kàl lơh sa kòi prang nam  lài ai go\, kòi geh kờp bal gơguh lin bơh 3 tạ tus 9 tạ tàm dùl sào pơndrờm mờ nam lài hơ\. Cồng nha do la ai go\ ngan nàng geh lơh ua\ broa\ lơh do.

Broa\ lơh geh ngui chế phẩm sinh học AH bơh mpồl lơh phơng Thanh Hà nàng geh ngui tus mờ kòi sre in.mờ broa\ sơng ka sền gàr bè tơnơ\ do:

Nàng geh ngui tus mờ kòi, làng bol neh bơyai lơh bồm 4 dơ\ tàm dùl kàl, dơ\ lài bồm tơnơ\ sih kòi di 15 ngai, dơ\ bồm do geh dong bơsong khih hữu cơ, phèn chua tàm ù, bơsong ù gơbàn dà mring.

Khà ngui klài 1  kơldung 10ml dà phơng klài mờ bơh 60-80 lik dà nàng bồm tàm dùl sào ù sre.

Dơ\ [ồm dơ\ 2,  geh bồm tơnơ\ mờ dơ\ 1 bơh 7-10 ngai nàng dong kòi deh kòn pràn.

Khà klài 1 kơldung 10ml dà phơng mờ bơh 60-80 lit dà  tàm ba\ sre dùl sào.

Dơ\ 3 bồm tơnơ\ dơ\ 2 la 20 ngai, do geh  tơngai kòi bun, tu\ tơngai kuơ màng ngan nàng lơh sơnyùr kòi jòng mờ tơngguh khà geh gar kòi tàm sơnyùr kòi.

Khà klài 1 kơldung 10ml dà phơng mờ  60-80 lik dà tàm dùl sào.

Dơ\ poan geh bồm tu\ kòi rcang lik, dơ\ bồm do geh dong kòi lik pràn, sơndra\  kòi nsiap, kòi gar jù, kòi kra\, sơndra\ gơ pừ mờ tơngguh cồng nha geh bơh 30-35%.

Khà klài 1 kơldung 10ml dà phơng mơ 60-80 lit dà tàm dùl sào.

Pal kah tu\ bồm chế phẩm tus mờ tàm lo\ sre, làng bol pal tơmù ding [ồm rềp mờ mat sre nàng tơngguh cồng nha bơh chế phẩm, tơngai [ồm chế phẩm niam rlau jơh la tu\ trồ ờ duh, rhiơm.

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định