Jơnau đơs ngai do, bol a` pơnjat tai geh yal ala\ jơnau cih tàm adat dà lềng Việt Nam, geh Gơnoar ala mat dà lơgar Việt Nam kơna\ XIII, tàm dơ\ pơrjum dơ\ 3 ring bal ngai 21/6/2013.

Bơta 24. Kơ nòl tu\ mut lơh gơnoar lòt gan ờ lơh aniai:

Tu\ mut lơh gơnoar lòt gan ờ lơh aniai tàm tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê, mpồl bal, cau 1 nă să lơgar ndai geh kơ nòl lơh jat jơnau cih adat boh lam lơgar Việt Nam dê bè ală tơngume tơ nơ\ do:

Ờ do ờ dă dà lềng rềp ù gờl mờ tam pà gùng lòt tàm dà lềng, gùng lòt tiah dà lềng rềp ù gờl mờ tam pà gùng lòt.

sền gàr phan bơna mờ mai\ mok gàr niam tiah dà lềng rềp ù gờl, phan bơna halà broă lơh ndai.

sền gàr gùng che cáp mờ gùng brong;

Sền gàr phan dà lềng.

Broă lơh kup, tơnhàu mờ ròng, tam phan tàm dà.

Sền gàr tiah ơm kis dà lềng, kơryan, tơmù bơta bơ\ bơl tiah ơm kis dà lềng.

Kơ lôi sơ nơng jak chài dà lềng mờ đo was dà ia.

Tă dia phan bơna kă bro mờ lơgar cau, priă dia, lơh sơ nơm, mut lik ơm kis hờ lơgar cau.

Cau tờm ơ hò, plung lơgar ndai lơh broă mờ năng lượng hạt nhân halà pơndiang phóng xạ, phan khih halà phan ngòt rơ ngơt, tu\ lòt tàm tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê geh ală kơ nòl bè tơ nơ\ do:

Cèng tơl sră nggal bè mai\ mok gơ rềng tus ơ hò plung mờ phan bơna tàm ơ hò, plung, sră nggal bè sền gàr rềs àr pal geh.

Tu\ lơi kung rơcang ai ală anih lơh broă dà lơgar geh gơnoar lơgar Việt Nam in tơl sră nggal gơ rềng tus ală khà mai\ mok bơh  ơ hò plung dê, kung bè phan bơna tàm ờ hò, plung;

Mut lơh tơl làm ală broă lơh rơcang sơndră kuơ màng di mờ jơnau cih bơh adat boh lam lơgar Việt Nam mờ jơnau pơrgon dunia mờ lơgar Việt Nam he tus bal, mut ngui tus mờ jơh ală bơta ơ hò plung do;

Lơh jat kơrnuat bơh anih lơh broă geh gơnoar lơgar Việt Nam dê bè broă mut ngui broă rơcang sơndră kuơ màng, tàm hơ\ geh bal mờ ờ ai lòt gan tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê, hala pal lik bơh tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê tàm tu\ geh tềl tơng go\ halà geh cơng tàng loh làng bè bơta pràn digơlan lơh rơhiat halà lơh bơ\ bơl tiah ơm kis.

Bơta 25. Gùng dà lềng rềp ù gờl mờ tam pà gùng lòt tàm tiah dà lềng rềp ù gờl drơng broă lòt rê ờ lơh aniai:

Gơnuar atbồ lơgar cih bè broă yal gùng dà lềng rềp ù gờl mờ tam pà gùng lòt tàm tiah dà lềng rềp ù gờl drơng broă lòt rê ờ lơh aniai kờ` gàr niam ờ do ờ dă tiah dà lềng rềp ù gờl;

Ơ hò, plung lơgar ndai pơndiang zờu hala lơh broă mờ năng lượng hạt nhân hala pơndiang phóng xạ, phan khih halà phan ngòt rơ ngơt tu\ lòt gan ờ lơh aniai tàm tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê digơlan gơtìp sồr pal lòt jat gùng dà lềng rềp ù gờl jat jơnau cih mùl màl tus mờ tơl tu\.

Bơta 26. tiah ờ ai mờ tiah ờ huan geh lơh broă tàm tiah dà lềng rềp ù gờl:

Nàng sền gàr gơnoar tờm, sền gàr dà lơgar, sền gàr ngap lơngao mờ bơta kuơ dà lơgar hala ờ do ờ dă tiah dà lềng rềp ù gờl, sền gàr phan geh is, phan kis tàm dà lềng, sơndră bơ\ bơl, lơh bơ song bơta aniai, rềs àr tiah ơm kis dà lềng, rơcang sơndră bơ tờp kòp, gơnoar atbồ lơgar crơng gơs tiah ờ ai ing halà tiah ờ huan geh lơh broă tàm tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê.

Broă crơng gơs tiah ờ ai ing halà tiah ờ huan geh lơh broă tàm tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê geh yal jơh tàm lơgar mờ dunia tàm jơnau yal tiah dà lềng rềp ù gờl, jat bơhìan tiah dà lềng rềp ù gờl dunia, lơyaì ngan rlau jơh là 15 ngai lài mờ tu\ mut ngui hala yal, tơ nơ\ mờ tu\ mut ngui tàm tu\ jal mhar.

                                                                       Cau mblàng K’ Duẩn

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định