Bol a` pơnjat tai yal ala\ jơnau cih tàm adat dà lềng Việt Nam geh Gơnoar ala mat dà lơgar Việt Nam kơna\ XIII, pơrjum dơ\ 3 ring bal tàm ngai 21/06/2012 mờ ngan ngồn geh ai ngui bơh ngai 01/01/2013. Ngai do, bol a` yal ala\ geh cih ờ ai  lơh broa\ tàm dà lềng Việt Nam .

Bơta 37. Cih ờ ai mut lơh tàm tiah geh gơnoar lơh sa mờ tiah dà lềng lơgar Việt Nam dê:

Tu\ mut lơh gơnoar khat gơ boh gùng dà lềng, khat gơ boh gùng rơndeh par tàm tiah geh gơnoar lơh sa mờ tiah dà lềng lơgar Việt Nam dê, mpồl bal, cau 1 nă să ờ geh mut lơh ală broă tơ nơ\ do:

Pơhìn tus gơnoar tờm, sền gàr dà lơgar, sền gàr ngap lơngai lơgar Việt Nam dê;

Tơnhàu tìs mờ adat boh lam phan tàm dà lềng.

Tơnhàu tìs mờ adat boh lam gùng dà hòr, càl mờ phan kuơ ndai;

Crăp lơh, ngui ờ dipal ală phan bơna, broă lơh bơh kòn bơnus lơh gơs;

Khoàng, tờ ờ di;

Mut lơh kơ kơ lôi sơ nơng jak chài tìs mờ adat boh lam;

Lơh gơbàn bơ\ bơl tiah ơm kis dà lềng;

Kơ`au tàm dà lềng, kơ`au geh phàu crong;

Ală broă lơh ờ di ndai jat jơnau cih adat boh lam lơgar Việt Nam mờ adat boh lam dunia.

Bơta 38. Ờ ai prap ơn, ngui, kă bro kơ`au phàu crong, phan bơrtoh, phan khih:

Tu\ lơh broă tàm tiah dà lềng lơgar Việt Nam, ơ hò, plung, mpồl bal, cau 1 nă să ờ geh prap ơn, ngui, kă bro kơ`au phàu crong, phan bơrtoh, phan khih kung bè ală bơta phan ndai digơlan lơh aniai tus kòn bơnus, phan geh is mờ bơ\ bơl tiah ơm kis dà lềng.

Bơta 39. Ờ ai kă bro cau, kă bro, pơndiang, prap ơn kơ`au ma túy:

Tu\ lơh broă tàm tiah dà lềng lơgar Việt Nam, ơ hò, plung, mpồl bal, cau 1 nă să ờ geh kă bro cau, pơndiang, prap ơn, kă bro kơ`au ma túy.

Tu\ geh cơng tàng bè broă ơ hò, plung, mpồl bal, cau 1 nă să gam kă bro cau halà pơndiang, prap ơn, kă bro kơ`au ma túy den mpồl lòt sền, sền gròi tàm dà lềng lơgar Việt Nam dê geh gơnoar mut sền, kup, lam rê hờ ală anih ơ hò ơm, halà tiah ơm bơh lơgar Việt Nam dê halà gròng rê, jàu tus ală anih ơ hò ơm lơgar ndai jat jơnau cih adat boh lam VN dê halà jơnau pơr gon dunia mờ lơgar Việt Nam he tus bal nàng lơh glài.

Bơta 40. Ờ ai pờ tơlik tìs mờ adat boh lam:

Tu\ lơh broă tàm tiah dà lềng lơgar Việt Nam dê, ơ hò, plung, mpồl bal, cau 1 nă să ờ geh pờ tơlik jơnau đơs tìs mờ adat boh lam halà mblàng yal, lơh aniai tus sền gàr ngap lơngai, sền gàr dà lơgar Việt Nam dê.

Bơta 41. gơnoar ting kup ơ hò, plung lơgar ndai:

Mpồl lòt sền, sền gròi tàm dà lềng geh gơnoar ting kup ală ơ hò, plung lơgar ndai lơh tìs adat boh lam lơgar Việt Nam dê, dilah ơ hò, plung do gam ơm tàm dà dơlam dà lơgar, dà lềng rềp ù gờl mờ tiah rềp mờ dà lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê.

Gơnoar ting kup geh mut lơh tơ nơ\ mpồl lòt sền, sền gròi tàm dà lềng neh pờ jơnau tơngit sồr ơ hò, plung lơh tìs halà geh tềl tơng go\ lơh tìs adat boh lam ơm nàng sền gròi, mơya ơ hò, plung hơ\ ờ lơh jat. Broă ting kup digơlan geh mut lơh tềng bơdìh gùng nhàr bơh tiah dà lềng rềp ù gờl halà tiah lềng rềp ù gờl lơgar Việt Nam dê dilah geh mut lơh sùm, ờ gơtìp ơm wơl.

Gơnoar ting kup geh mut ngui tus mờ ală broă lơh lơh tìs gơnoar gơnoar tờm, gơnoar cribơyai dà lơgar bơh lơgar Việt Nam dê, lơh tìs tàm ù ờ do ờ dă mờ tàm ală bồt bơh kòn bơnus lơh gơs, ală phan bơna, broă lơh tàm dà lềng, tàm tiah geh gơnoar lơh sa mờ tiah dà lềng lơgar Việt Nam.

Broă ting kup bơh ală mpồl lòt sền, sền gròi lơgar Việt Nam tơn jơh tu\ ơ hò, plung gơtìp ting kup mut tàm tiah dà lềng rềp ù gờl lơgar ndai dê.

                                                            Cau mblàng K’ Duẩn.

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định