Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 18/7/2020

VOV4.K’ho - Gah lơh sơnơm càr Kon Tum pa geh dờp 3 nă cau geh go\ mờ kòp bạch hầu. Tàm hơ\ geh 1 nă cau gơtìp tàm [òn 3, xã Tân Lập, kơnhoàl Kon Rẫy.

Do là tiah geh cau kòp sơnrờp ngan. Bè hơ\ bơh bồ nam tus tu\ do tàm càr Kon Tum geh 5 tàm 10 kơnhoàl, [òn dờng tàm gùt càr geh cau gơtìp kòp bạch hầu. Jăt sở Y tế càr Kon Tum yal, gùt càr gam geh 23 nă cau geh go\ mờ kòp bạch hầu.

Tu\ do càr geh 5 tiah gơbàn kòp tàm 4 kơnhoàl gam lơh broă, tàm hơ\ geh: Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Hà mờ Kon Rẫy. Mìng is [òn dờng Kon Tum ală nhai pa do ờ go\ cau gơtìp kòp pa tai.

Bal mờ broă tam cah is, tus bal sơm kòp ai ală cau geh go\ mờ kòp bạch hầu, gah lơh sơnơm càr Kon Tum pơgồp bal mờ gơnoar atbồ ală tiah pơn jăt tai wàng se, kơrian, tam cah is, sền gròi tiah kòp gơtòp.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định