Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/7/2020

 VOV4.K’ho- Tàm càr Kon Tum, gah lơh sơnơm càr do pơn jăt tai sền go\ tai 4 nă cau kòp mờ 4 tiah geh kòp pa tàm ală kơnhoàl: Đăk Hà, Kon Rẫy mờ [òn dờng Kon Tum.

                           Ci\t sơnơm vaccine rcăng sơndră kòp bạch hầu tàm Kon Tum

Bè hơ\, bơh bồ nam tus tu\ do, càr Kon Tum neh geh 39 nă cau bơtờp kòp bạch hầu mờ tu\ do geh 13 nă cau gam geh ai ơm yah is nàng sơm kòp tàm ală hìu sơnơm.

Bal mờ broă lơh cang tiah kơryan kòp, kờp tus tu\ do, gah lơh sơnơm càr Kon Tum neh ci\t sơnơm vaccine rcăng sơndră kòp bạch hầu ai rlau 26 rbô 700 nă làng bol in tàm 13 xã, gơ wèt 6 kơnhoàl geh kòp, là: Đăk Tô, Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Hà, Ngọc Hồi mờ [òn dờng Kon Tum.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định