Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/2/2020

VOV4.K’ho- Mpồl cau kơlôi sơnơng gơ wèt Viện Công nghệ Sinh học mờ Công nghệ Thực phẩm, Hìu bơsram Đại học Bách Khoa Hà Nội pa yal cồng nha kơlôi sơnơng gơtùi ki\t sền go\ mhar virus Corona, mìng tàm pơgăp 70 phuk ala tài 3 jiơ bè lài. Sinh phẩm do geh ală bơta niam uă ngan, là: phan [ươn [oài, geh tơl pràn ngui tàm tiah geh ngan, bơta mhar gơ rềng mờ bơta geh cồng nha uă.

Mpồl cau kơlôi sơnơng kơ\p kờ` Bộ Y tế mờ Bộ Khoa học mờ Công nghệ dong kờl cồng nha kơlôi sơnơng do nàng sền sinh phẩm, bơh hơ\, gờ` ai lơh gơlik uă, dong kờl broă gròi sền kòp tơn bơh ală hìu sơnơm kấp kơnhoàl, ờ go\ duh pal kơ\p pơyua mhàm sền kòp rê bơh ală hìu sơnơm kấp dà lơgar mờ pal ơm kơ\p jo\ ir cồng nha kham kòp, tài bơh bơta kòp bơtờp jơi pa virus Corona gam gơbàn kal ke ngan gi\t lơh.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định